Babyboomers gaan massaal met pensioen

Babyboomers gaan massaal met pensioen

Foto: shst

Vorig jaar zijn in ons land 121.379 mensen met pensioen gegaan. Dat is een stijging met 6,7 procent ten opzichte van 2011. Het gaat om een absoluut record. 'De pensioneringsgolf van de babyboomers begint volop op gang te komen', reageert minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD).

Om de kost betaalbaar te houden, moet voor de liberale vicepremier blijvend worden ingezet op langere loopbanen, meer mensen aan de slag en een begroting op orde. 'Elke euro die we niet aan rente op de staatsschuld moeten betalen, kunnen we investeren in de vergrijzing', luidt het.

Terwijl er in 2011 113.727 mensen met rustpensioen gingen, waren dat er vorig jaar 121.379. Volgens cijfers die de VRT verzamelde, steeg dat aantal bij de werknemers en zelfstandigen van 92.188 naar 98.988, dus met 7,4 procent. Bij de ambtenaren was er volgens gegevens van de Pensioendienst voor de Overheidssector eveneens een toename van 21.539 naar 22.391 nieuwe gepensioneerden.

'Deze cijfers passen in de pensioneringsgolf van babyboomers die al een aantal jaren geleden is ingezet', stelt minister De Croo. 'Mensen geboren tussen 1945 en 1965 gaan de volgende 20 jaar met pensioen. Die pensioneringsgolf is een paar jaar geleden op gang gekomen en zal tot in 2030 blijven leiden tot een sterke toename van het aantal gepensioneerden.'

Hij herinnert eraan dat de Studiecommissie voor de Vergrijzing eerder berekende dat door de vergrijzing de pensioenuitgaven tegen 2060 zullen stijgen van 9,9 procent van het bnp tot 14,5 procent. Dat komt vooral door de stijgende levensverwachting en het lagere aantal geboortes.

Om de pensioenkost betaalbaar te houden, schuift de minister drie sporen naar voren. Ten eerste moet de effectieve pensioenleeftijd naar boven. Momenteel gaan mensen in ons land gemiddeld op 59 jaar met pensioen, wat een pak lager is dan het Europese gemiddelde. 'Via een hele batterij aan pensioenhervormingen zijn we volop bezig om die effectieve pensioenleeftijd op te krikken en de loopbanen te verlengen', aldus De Croo.

Een tweede spoor is meer mensen aan het werk, omdat op die manier meer mensen de kost van de vergrijzing dragen. Maar zelfs als meer mensen werken en ze ook langer werken, zal het aandeel van pensioenen in de totale uitgaven nog stijgen, waarschuwt De Croo.

Daarom is voor hem een begroting op orde en de afbouw van de overheidsschuld cruciaal. 'Elke euro die we niet aan rente op de staatsschuld moeten betalen, kunnen we in de toekomst investeren in de vergrijzing. Een budget op orde is een budget dat klaar is voor de vergrijzing', aldus de minister, die zo de brug slaat naar de nakende begrotingscontrole.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees