Hogeschool wil slaagkans studenten verhogen

Hasselt -

De Hogeschool PXL wil studenten na de eerste examens de kans bieden om nog te veranderen van opleiding om zo de slaagkans te verhogen.

Volgens de Hogeschool PXL slaagt ongeveer de helft van de eerstejaarsstudenten niet in ons hoger onderwijs. De overgang van secundair naar hoger onderwijs is volgens de hogeschool vaak een te grote stap, zowel geografisch, sociaal als qua niveau. De PXL ziet een mogelijke oplossing in een heroriëntering na het eerste semester.

‘Zo verliezen we geen volledig opleidingsjaar en kunnen we de nefaste gevolgen snel proberen om te buigen van verlies naar succes', zegt Ben Lambrechts, algemeen directeur van de nieuwe hogeschool PXL. ‘Studenten moeten snel kunnen bijsturen, van universiteit naar hogeschool of binnen de hogeschool. We moeten absoluut vermijden dat studenten volledig afhaken.'

‘We laten een groot aantal studenten ten onrechte mislukken, met veel psychologische en financieel fatale gevolgen die ze hun leven meedragen. Dat kan worden tegengegaan door hen na de eerste examens de kans te bieden om te veranderen van opleiding. Zo kunnen ze nog credits meenemen voor opleidingsonderdelen waarin ze wel geslaagd zijn en voorts in een tweede semester of derde trimester al credits verwerven voor de vakken van een opleiding die hen meer ligt. De meeste studenten die zich willen heroriënteren na een foute studiekeuze, doen dat bij de start van het academiejaar in september. Zomaar een jaar uitdoen en weten dat je het jaar toch niet zal slagen of dat deze studie je niet ligt is ook morsen met leerkrediet. Wanneer je krediet op is, zijn ook je kansen weg om nog ingeschreven te worden. Blijf daarom niet te lang plakken als je weet dat het niet goed komt.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio