Belgische voedingsprijzen stegen sneller dan buurlanden in 2012

Belgische voedingsprijzen stegen sneller dan buurlanden in 2012

Foto: shutterstock

De consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen stegen in België door de hogere prijzen voor grondstoffen, noteert het Prijzenobservatorium in zijn Jaarverslag 2012. De prijzen voor diensten stegen meer dan in de buurlanden.

De verdere toename van de internationale noteringen voor voedingsgrondstoffen had ook in 2012 een opwaartse impact op de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen. Ten opzichte van het voorgaande jaar lagen de consumentenprijzen voor deze voedingsproducten in 2012 gemiddeld 3,1% hoger (wat een even sterke prijstoename is als in 2011).

In onze belangrijkste buurlanden is de inflatie voor deze productgroep licht vertraagd tot 2,8% in 2012. Vooral zuivelproducten en suikerwaren hebben bijgedragen tot het inflatieverschil voor bewerkte levensmiddelen tussen België en zijn buurlanden.

Bij scherpe toenames van de grondstofnoteringen, zoals in 2007 en in de afgelopen periode, reageren de prijzen van de voedingsproducenten en van de detailhandel snel en betekenisvol. Wanneer de noteringen voor voedingsgrondstoffen fors terugvallen, reageren de producentenprijzen vaak trager en minder sterk. De consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen vertonen gemiddeld vrijwel geen correctie naar beneden toe. Deze asymmetrie komt voor in België en in de buurlanden.

Het prijsstijgingstempo voor niet-bewerkte levensmiddelen liep in 2012 elk kwartaal verder op, en bedroeg gemiddeld 3,4%. Uit het onderzoek naar de prijsbewegingen van enkele verse fruit- en groentesoorten, blijkt dat de prijzen eenzelfde evolutie vertonen in België als in enkele buurlanden, met weliswaar meer uitgesproken prijsschommelingen in ons land.

Het verloop van de consumptieprijzen in België voor tomaten, prei, kropsla en jonagold-appelen wordt bepaald door de veilingprijzen, die op hun beurt bepaald worden door vraag- en aanbodfactoren. De volatiliteit blijkt, zowel in opwaartse als in neerwaartse zin, iets groter bij de veilingprijzen.

De diensteninflatie versnelde tot gemiddeld 2,5% in 2012. Hoewel ook in onze buurlanden de diensteninflatie opgelopen is (tot 1,6% in 2012), nam het inflatieverschil met België toe. Tussen 2008 en 2012 gingen de prijzen voor diensten met gemiddeld 6,2% omhoog in onze belangrijkste buurlanden, tegenover 9,0% in België.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees