EnerGent vraagt meer inspraak in energiebeleid

‘Laat burgers investeren in windmolens'

‘Laat burgers investeren in windmolens'

Michel Debruyne (vooraan) en John Vandaele willen kunnen participeren in windmolens. Foto: fvv

Gent -

‘Laat burgers en lokale besturen meer participeren in duurzame energie. De provincie stelt nu tien procent participatie in het vooruitzicht, maak daar 25 procent, of zelfs 50 procent van.' Dat is de oproep van EnerGent, een initiatief dat ontstond in de schoot van de Macharius-bewonersgroep Buren van de Abdij. ‘Via een coöperatie zouden wij graag burgers laten investeren in hernieuwbare energie.'

De Buren van de Abdij proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Ze hebben een eigen kruidentuin, baten met Herberg Macharius hun eigen café uit en wilden op een bepaald ogenblik ook hun eigen energie opwekken. ‘De piste van zonnepanelen op de refter van de Sint-Baafsabdij bleek snel onhaalbaar', zegt John Vandaele van de buurtgroep.

Een coöperatie waarbij burgers kunnen investeren in duurzame energie, leek voor hen de ideale vorm. ‘Alleen is dat te klein om op wijkniveau te doen. Vandaar dat we EnerGent breed willen opentrekken.'

De groep wil kunnen investeren in windmolens en doet daarbij een oproep aan het Oost-Vlaams provinciebestuur. Vandaele: ‘Binnenkort bespreekt de provincieraad een voorstel om windprojecten voor tien procent open te stellen voor burgercoöperaties en voor tien procent voor lokale besturen. Onze vraag: trek dat op naar 25 of meer procent. We hebben op onze website daarom een petitie opgestart en vragen zoveel mogelijk mensen in Oost-Vlaanderen om onze oproep te steunen. Op zondag 17 maart houden we een actie aan de Sint-Baafssite ter ondersteuning van ons initiatief. We doen dit vooral om de lusten van de windmolens meer bij de gewone burgers te brengen en niet uitsluitend bij enkele bedrijven.'

‘Er steekt ook een sociaal luik in, met projecten voor de stad en de werkgelegenheid', zegt Michel Debruyne. ‘De stad liet weten dat ze wel positief staat tegenover ons initiatief.' Een link met een mogelijk stedelijk energiebedrijf ziet EnerGent niet onmiddellijk ‘al kan onze actie wel helpen om het te realiseren.'

Rond september wil EnerGent kunnen starten met de coöperatie, momenteel heeft de vereniging al zo'n 900 handtekeningen ingezameld op haar website voor haar oproep om meer inspraak.

Discussie

Peter Hertog (SP.A) is gedeputeerde voor Energie. ‘Ik heb de vraag nog niet ontvangen, maar we zijn natuurlijk altijd bereid dit te bekijken. Al moet ik zeggen dat ook die tien procent participatie nog onderwerp van discussie uitmaakt.'

EnerGent wil ook de Vlaamse minister voor Energie aanspreken, Freya Van den Bossche (SP.A). Handig, want ze woont in de buurt.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio