Minister vraagt uitzondering op EU-regels

Bourgeois wil Roma verplicht laten inburgeren

Bourgeois wil Roma verplicht laten inburgeren

Geert Bourgeois (N-VA): ‘We helpen de Roma in Vlaanderen niet vooruit door ze vrij te stellen van een inburgeringscursus.' Foto: blg

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) wil de 15.000 Roma in Vlaanderen verplicht laten inburgeren of een geldboete opleggen. Dat is in strijd met de EU-regels omdat Roma ook Europeanen zijn. Bourgeois botst echter te vaak op problemen, zeker in Gent en Sint-Niklaas.

Bourgeois is zich bewust van de Europese problematiek, maar hij wil van Europa toch een uitzondering verkrijgen. Zo wilhij ook EU-onderdanen kunnen verplichten om een inburgeringscursus te volgen. Wie dat weigert, riskeert een geldboete, zoals dat vandaag al geldt voor migranten van buiten de EU.

Bourgeois: ‘Europa schrijft vrij verkeer van personen en goederen voor. Helemaal akkoord. EU-burgers zijn daardoor vrijgesteld van het volgen van een inburgeringscursus. Maar wat de situatie van de Roma in Vlaanderen betreft, moet iedereen beseffen dat we die mensen zo niet voorthelpen. Ze spreken onze taal niet, kennen onze gewoonten niet en ze gaan vaak samenwonen in zeer slechte woningen. Er zijn verhalen bekend van Roma die in het Gentse ten prooi vallen aan criminele netwerken. Hoe wil je dat die mensen een job vinden, zich integreren, onze taal leren spreken en hun kinderen kansen geven door hen naar school te sturen?'

Armoede en racisme

Recente migratiecijfers tonen aan dat alsmaar meer mensen uit Midden- en Oost-Europa naar onze contreien afzakken. Zo blijkt ook uit een rapport dat de Vlaamse regering bestelde bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven.

Vooral EU-landen Bulgarije en Roemenië nemen in de ranglijst een steeds prominentere plaats in. Daarbij gaat het vaak om Romazigeuners, ‘die onder andere in Bulgarije en Roemenië vaak in bittere armoede leven, ongeletterd zijn en hun kinderen niet altijd naar school sturen', aldus Bourgeois.

En armoede is niet de enige drijfveer voor deze mensen om hun geluk elders te gaan beproeven. ‘Uit de studie blijkt dat ze in hun thuisland nog steeds te maken krijgen met ernstige vormen van racisme en discriminatie. Toppolitici in die landen verklaren zonder blozen dat de Roma geen volwaardige mensen zijn.' Schandalige praktijken, vindt Bourgeois, ‘waartegen Europa veel strenger moet optreden'.

Aanzuigeffect

Bourgeois wil bovendien dringend overleg met federaal staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block (Open VLD). Anders dan in onze buurlanden, kan je als EU-burger al na drie jaar verblijf in ons land een permanent verblijfsrecht bekomen. ‘Maar die termijn van drie jaar is veel te kort voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) om alle dossiers grondig te controleren. Resultaat is dat maar een op de vijf cases grondig wordt bekeken. Die soepele regeling trekt uiteraard ook mensen aan.'

Om zijn eisen rond een verplichte inburgering voor EU-onderdanen kracht bij te zetten, wil Bourgeois ook met andere EU-lidstaten overleg plegen. ‘De Nederlandse vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zit alvast op dezelfde lijn. Ook in Oostenrijk horen we gelijkaardige stemmen opgaan.'

Bourgeois beklemtoont dat het niet de bedoeling is om een Nederlandse dokter die naar België verhuist een inburgeringscursus op te leggen. ‘Zulke inburgeringscursussen zullen in de toekomst sowieso steeds meer maatwerk worden. Een Iraanse dokter die Engels spreekt en zo snel mogelijk bij ons in een ziekenhuis aan de slag wil, zal anders benaderd worden dan een laaggeschoolde Europeaan die mogelijk analfabeet is.'

Corrigeer

NIEUWS