Meerderheid vreest verkeersoverlast en te grote concurrentie met winkels in centrum

Stadsbestuur wil geen winkelcentrum langs Brakelsesteenweg

Outer -

De nieuwe bestuursmeerderheid in Ninove verzet zich tegen de komst van een retailzone ter hoogte van de N8 Brakelsesteenweg in Outer. Dat werd maandagavond bekend tijdens de gemeenteraadszitting in Ninove.

Werner Somers (Forza Ninove) had een motie met betrekking tot het retailpark op de agenda van de gemeenteraad geplaatst maar dat punt werd verdaagd omdat duidelijk werd dat de nieuwe meerderheid zich zelf ook verzet tegen deze bouwplannen. Eerdere pogingen van het vorige bestuur om de omvang van het retailpark te beperken kregen geen gehoor bij de provincie. Nu kwam, over de partijgrenzen heen, een scherper, gemeenschappelijk standpunt tot stand.

Schepen van Middenstand Tania De Jonge (Open VLD) wijst op de nadelen voor de Ninoofse middenstand: ‘Ninove telt voldoende grote winkelketens om aan de vraag te voldoen en bovendien is het aanbod aan winkelruimte in het centrum voldoende groot om nieuwe ondernemers kansen te bieden. De komst van grote winkelketens buiten het stadscentrum gaat in tegen de logica om de handel in het centrum te versterken.'

‘Wij zijn dan ook van plan om na te gaan of we kunnen instappen in het project ‘winkelen in Vlaanderen', waarbij de Vlaamse Overheid, in het kader van handelskernversterking, steunmaatregelen voorziet.'

Extra verkeersdrukte

Het stadsbestuur vreest bovendien voor een toename van de verkeersdruk in de betrokken buurt. ‘Het is al enorm druk op de N8', benadrukt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (SP.A/Groen). ‘Nog meer verkeer aanzuigen met grote winkelketens is absoluut niet verstandig.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio