De uitdagingen voor de nieuwe paus

De uitdagingen voor de nieuwe paus
In de aanloop naar deze dag vertelden Jürgen Mettepenningen en kardinaal Danneels welke uitdagingen de nieuwe paus wachten.

Theoloog Jürgen Mettepenningen schreef enkele dagen geleden in de Standaard dat de tijd is gekomen voor een echte leider. ‘Benedictus XVI weet waar de klepel hangt, maar de Kerk bevindt zich in crisis: een geloofscrisis, een sociologische crisis, het schandaal rond het kindermisbruik, interne twisten. Dat vraagt om krachtdadig leiderschap, en dan liever van een vijftiger dan van een zeventiger.'

De nieuwe paus moet verder in staat zijn weer aansluiting te vinden bij onze tijd, schreef Mettepenningen.

‘Hij moet de dialoog aangaan met de moderne westerse maatschappij, waar Benedictus XVI eerder een conflictmodel hanteerde: de Kerk tegen de wereld. Die moest zich maar aanpassen aan de waarden van de Kerk. De Kerk weer aantrekkelijk maken voor de moderne westerling, zonder dat ze haar identiteit verliest, wordt een moeilijke evenwichtsoefening die de volgende paus wacht.'

Mettepenningen benadrukt dat het volgende beleid niet anti-Benedictus moet zijn. ‘Hij heeft enkele belangrijke lijnen uitgezet. Hij heeft onder meer de focus op de essentie gelegd: het geloof en het evangelie.' 

 De nieuwe paus moet eenheid brengen in diversiteit, zei kardinaal Danneels enkele dagen geleden op een persconferentie voor zijn vertrek naar Rome

Zijn belangrijkste taak is 'eenheid te brengen in diversiteit', zei Danneels toen. 'We leven in een complexe wereld, met een snel evoluerende communicatie en verschillende realiteiten en gevoeligheden in verschillende continenten'.

De nieuwe paus moet daarin meer eenheid proberen te brengen. Volgens Danneels moet de volgende paus iemand zijn met 'veel empathie' voor die gevoeligheden en verschillen.

 

Corrigeer

NIEUWS