Crombez veegt kamerleden de mantel uit

Crombez veegt kamerleden de mantel uit

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A). Foto: BELGA

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) heeft zich woensdag boos gemaakt op enkele kamerleden over de manier waarop ze omgaan met lopende onderzoeken naar mogelijke fraude. Crombez waarschuwde hen dat lekken en commentaren in de pers vaak niet alleen fout zijn, maar ook de fraudebestrijding zelf in gevaar brengen.

De agenda van de kamercommissie Financiën telde woensdag heel wat vragen over lopende onderzoeken bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Jacqueline Galant (MR) en Olivier Destrebecq (MR) waren benieuwd naar de zaak rond het Maison Syndicale Internationale. Peter Dedecker (N-VA) hoopte op meer info rond het ACW-onderzoek en Christophe Lacroix (PS) had vragen over de op til zijnde minnelijke schikking met Omega Diamonds.

Crombez toonde weinig begrip voor die manier van werken. Hij benadrukte geen volledige antwoorden te kunnen, mogen of willen geven, aangezien dat de onderzoeken in gevaar kan brengen. Voor de BBI geldt bovendien een geheimhoudingsplicht, terwijl elk onderzoek naar personen, organisaties of bedrijven sowieso toch ‘naar behoren moeten kunnen gebeuren, zonder dat het meteen breed uitgesmeerd wordt in de pers', onderstreepte Crombez.

Want vaak is wat in de kranten verschijnt ook gewoon fout, verwees hij naar krantenberichten dat het fraudebedrag bij Omega Diamonds 3 miljard euro zou bedragen. ‘Als dat al niet correct is, zijn alle opiniestukken, commentaren en artikels die daaruit voortvloeien ook niet correct', aldus Crombez, die de parlementsleden op het hart drukte toch ook na te gaan wie zoal belang kan hebben bij welgemikte lekken in de pers.

Foutieve informatie ondermijnt strijd tegen fraude

Het gevaarlijkste is echter dat de vele lekken en foutieve informatie in de media de strijd tegen fraude zelf ondermijnen. ‘Ik maak me daar echt zorgen over', waarschuwde Crombez. ‘Het parlement heeft het raamwerk voor minnelijke schikkingen gecreëerd, net om grote fraude te kunnen aanpakken. Maar in de praktijk wordt dat zeer moeilijk als links en rechts foute info wordt verspreid.'

In de luwte kunnen werken is ook erg belangrijk voor een goed verloop van het onderzoek, besloot Crombez in de marge van de commissie, verwijzend naar het ACW-dossier. ‘De druk is daar langs beide kanten groot om snel uitsluitsel te geven, maar de BBI is momenteel nog volop bezig met het verzamelen van informatie. Daar horen uiteraard ook de normale antwoordtermijnen bij. Maar het BBI kan toch geen grondig onderzoek voeren enkel op basis van de printouts van websites die Dedecker hen gaf?'

Corrigeer