Schepen Van de Velde hamert op belang van werkgelegenheid

Borgerhout kijkt uit naar Park Spoor Oost

Borgerhout kijkt uit naar Park Spoor Oost

De burgers kwamen bij valavond alvast kennismaken met de enorme open ruimte tussen de spoorweg en de Singel in Borgerhout. Foto: vjb

BORGERHOUT/ANTWERPEN -

Borgerhout kijkt reikhalzend uit naar de komst van Park Spoor Oost. CityLabo liet Borgerhout gisteren alvast kennismaken met het terrein. ‘Het gebied is groot genoeg voor zowel kmo's als een park', concludeert stadsbouwmeester Kristiaan Borret.

‘Een plaats waar mijn kinderen kunnen spelen en sporten. Waar ook ruimte is voor nieuwe woningen. Waar mijn kinderen naar school kunnen. Een plek die inzake beplanting ook rekening houdt met de opwarming van de aarde.' Uit het publiek kwamen woensdagavond al heel wat suggesties voor de toekomstige invulling van Spoor Oost. CityLabo, de denktank van Antwerpen Averechts, liet de buurt alvast kennismaken met het 28 ha grote emplacement. En dat lokte heel wat volk.

Drie voorstellen

Na de terreinwandeling deed stedenbouwkundige Dieter Van de Velde zijn onderzoeksresultaten uit de doeken in het aanpalende muziekcentrum Trix. Van de Velde had een ruimtelijke studie gemaakt over Spoor Oost en kwam tot drie voorstellen. In één van die ontwerpen buigt hij de bestaande spoorweg om naar de Singel zodat het park effectief aansluit op de stad. In alle ontwerpen is er ook heel wat ruimte voorzien voor kmo's. Het bestuursakkoord vermeldt namelijk dat het spoorwegemplacement een ‘duurzaam kmo Park Spoor Oost' moet worden. ‘Dat is niet onze beslissing, maar dat staat zo al jaren in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)', verdedigt schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) die beslissing.

Tijdens het aansluitende panelgesprek merkte de schepen ook op dat er veel volk was, maar vooral ‘jonge, progressieve mensen, terwijl Borgerhout heel divers is', aldus Van de Velde. ‘Met 30 procent jonge werklozen staat er bovendien een enorme maatschappelijke druk op Borgerhout. De ruimte die vrijkomt op Spoor Oost moet ook benut worden om die mensen aan de slag te krijgen. Ik ben dus voor meer groen, maar vraag jullie ook om na te denken over welke kmo-activiteit jullie hier wensen.'

Burger betrekken

Ook Borgerhouts districtsvoorzitster Marij Preneel en stadsbouwmeester Kristiaan Borret schoven aan tafel voor het panelgesprek. Borret ziet de verenigbaarheid van een park met een kmo niet als een probleem, maar als een opportuniteit. ‘Het terrein is gelukkig groot genoeg voor allebei', aldus Borret. ‘Maar een kmo-zone heeft vooral een negatieve bijklank. In Nederland heet dit de maakindustrie.'

Wim van Hees van actiegroep Ademloos vroeg zich af of een park wel verenigbaar is met het BAM-tracé. Ter hoogte van het toekomstige park komt namelijk de fameuze paperclip, een verkeerslus met 19 rijvakken. ‘We weten dat fijnstof een probleem is, maar dit mag geen rem zetten op de ontwikkeling van dit gebied', aldus Preneel.

Borgerhout zit dus vooral op een groene, open ruimte te wachten en wil betrokken zijn bij het project. De stadsbouwmeester pleitte dan ook voor een doorgedreven participatief parcours. ‘En niet wanneer het ontwerp al klaar ligt. Nee, we moeten de burger betrekken vanaf het prille begin', aldus Kristiaan Borret.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio