Aantal asielaanvragen in België met 12 procent gedaald

Het aantal asielaanvragen in België is vorig jaar met zo'n twaalf procent gedaald. Dat blijkt uit een vergelijking van de jongste cijfers van Eurostat met het rapport van vorig jaar.

Volgens Eurostat registreerde ons land in 2012 zo'n 28.100 asielaanvragen. Over 2011 sprak de Europese statistische dienst vorig jaar van 31.900 aanvragen. De daling is minder groot dan bleek uit de jaarbalans van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat slechts 21.461 asielaanvragen registreerde.

De cijfers gaan wel in tegen de Europese trend. De 27 EU-lidstaten samen registreerden vorig jaar 332.000 aanvragen, of zo'n tien procent meer aanvragen dan de 302.000 van het jaar voordien.

Vooral Duitsland - dat als groot en welvarend land traditioneel veel asielzoekers over de vloer krijgt - zag het aantal in 2012 fors stijgen tot 77.500, tegenover 53.300 in 2011. Het stootte daarmee ook Frankrijk van de eerste plaats, dat slechts een stijging optekende van 56.300 tot 60.600.

Corrigeer

MEER NIEUWS