Bronnenboek doet Eerste Wereldoorlog in Limburg herleven

Bronnenboek doet Eerste Wereldoorlog in Limburg herleven

Coördinatoren van het project zijn Dirk Bouve (links) en Sandro Claes. Foto: pbvm

Leopoldsburg -

In Villa Astrid, de vroeger officiersmess, werd de Bronnengids ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog' voorgesteld.

De Bronnengids geeft een overzicht van alle relevante bronnen over de ‘Groote Oorlog' in de archieven van de 44 Limburgse gemeenten, het Rijksarchief in Hasselt en het Provinciaal Archief Limburg. De gids werd voorgesteld tijdens de Inspiratie- en Ontmoetingsdag over WO I. Meer dan 160 erfgoedwerkers, heemkundigen, leerkrachten en vertegenwoordigers van de toeristische sector namen er aan deel.

‘De Bronnengids is geen allesomvattend naslagwerk voor Wereldoorlog I in Limburg', zegt Sandro Claes, afdelingschef van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE). ‘Ons centrum en de leden van de stuurgroep Wereldoorlog I in Limburg engageren zich om de bronnengids regelmatig aan te vullen met nieuwe bronnen die hen worden bezorgd. De meest recente inventaris zal te raadplegen zijn op www.limburg1914-1918.be.'

‘Het zwaartepunt van Wereldoorlog I ligt in de Westhoek, maar ook in Limburg zijn heel wat interessante ‘kleine verhalen' bewaard over het leven in onze provincie voor, tijdens en na de oorlog. Veel van deze verhalen zijn onderbelicht of niet voldoende onderzocht', zei Igor Philtjens, gedeputeerde van Cultuur, Erfgoed, Monumentenzorg en Toerisme.

De Bronnengids ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog' werd samengesteld door Limburgse Studies vzw, het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) en het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Meer info: www.limburg1914-1918.be of Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Sandro Claes, 011-23.75.69, sandro.claes@limburg.be.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio