Arco-garanties blijven voorlopig buiten schot

Arco-garanties blijven voorlopig buiten schot
De Raad van State heeft de beroepen tegen de Arco-waarborgen grotendeels naast zich neergelegd. De regering in lopende zaken mocht die waarborgen wel degelijk uitschrijven, oordeelde het rechtscollege. Het advies van de Nationale Bank volstond om te gewagen van een dreigende systemische crisis. De vraag of er sprake was van discriminatie tussen coöperanten en aandeelhouders wordt nu voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof.

Bij het omvallen van Dexia in 2011 ging ook Arco, de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW, kopje onder. Voor Arco bestond er geen andere uitweg dan het aanvragen van de vereffening. De 800.000 coöperanten van Arco konden echter rekenen op een garantie van de overheid voor hun spaargelden. 

In de praktijk betekent dit dat als de vereffening van Arco onvoldoende middelen zou opleveren om de Arco-spaarders te vergoeden, de overheid zal bijspringen. De coöperanten investeerden via het ACW-vehikel zo'n 1,5 miljard euro in Dexia. De waarborgregeling kan voor de overheid dus oplopen tot 1,5 miljard euro.

Doordat de Arco-coöperanten in het verhaal als 'spaarders' en niet als aandeelhouders worden bestempeld, hebben zij dus recht op een waarborgregeling. Die perceptie is waar het schoentje wringt. 

'Discriminatie'

Tegen die garantieregeling trokken een tiental Dexia-aandeelhouders naar de Raad van State. Het gaat om enkele individuele aandeelhouders met de steun van beleggersfederatie VFB, het pensioenfonds Ogeo Fund en de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Schaarbeek.

Veelal hebben zij hun centen in rook zien opgaan en voelen ze zich als gewone aandeelhouders van Dexia, benadeeld tegenover de coöperanten. Zij maken dan ook gewag van discriminatie tussen coöperanten en aandeelhouders. 

Die discriminatievraag staat in deze kwestie dus centraal. Is er een verschil in behandeling tussen de kleine Dexia-aandeelhouders en de Arco-coöperanten, die onrechtstreeks via het ACW-vehikel in Dexia investeerden?

Raad van State volgt auditeur niet

In een niet-bindend advies argumenteerde de auditeur van de Raad van State daarop dat de garantie voor Arco-coöperanten niet overeind kon blijven. De procedure was immers niet correct gevolgd en er was volgens de auditeur ook geen sprake van een systeemrisico. Dat betekent dus dat de toenmalige regering in lopende zaken, onder leiding van Yves Leterme, geen waarborgen had mogen toekennen

In die laatste kwestie volgt de Raad van State de auditeur niet. Het rechtscollege stipuleert dat de regering de kwestie wel degelijk met de nodige 'hoogdringendheid' mocht behandelen. Het advies van de Nationale Bank verwees immers duidelijk naar een dreigende systemische crisis.

Yves Leterme, destijds premier van de regering van lopende zaken, reageerde alvast op de uitspraak van de Raad van State via Twitter:

Grondwettelijk Hof moet zich buigen over discriminatievraag

Maar de Raad van State vindt ook niet dat alle verzoekers een persoonlijk belang hebben in de kwestie, wat nodig is om beroep te kunnen instellen. Zo is onder meer het beroep van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers niet ontvankelijk.

De Raad van State verzoekt het Grondwettelijk Hof om de discriminatievraag, is er een verschil tussen Arco-coöperanten en reguliere Dexia-aandeelhouders, nu onder de loep te nemen. De uitspraak van de Raad van State is dus nog niet definitief.

Het gaat hier dus om een kleine overwinning voor de coöperanten van Arco. Maar vooral de staatsbank Belfius haalt nu even opgelucht adem. Zeker 600.000 van de 800.000 coöperanten zijn klant bij de bank en zijn goed voor spaartegoeden van om en bij de 20 miljard euro. Bij een verwerping van de waarborgregeling, had de woede van de coöperanten zich wel eens tegen de bank kunnen keren. 

De uitspraak, en dan vooral het tijdstip waarop, van het administratieve rechtscollege is verrassend. Pas rond Pasen werd een beslissing van de Raad van State verwacht.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees