300 kwade bewoners op info-avond

Wervik wil geen nertsenkwekerij

Wervik wil geen nertsenkwekerij

Foto: evr

Wervik -

Het stadsbestuur hield woensdagavond een informatievergadering over de komst van een nertsenkwekerij in Wervik. Bijna driehonderd toehoorders kwamen luisteren. De komst van de kwekerij stoot hen op zijn zachtst gezegd tegen de borst.

‘We krijgen hoevetoerisme met geurhinder'. Of: ‘Jullie zijn moordenaars'.

Het zijn maar enkele van de stevige opmerkingen die te horen waren op een informatievergadering in Wervik. De stad had die ingericht nadat er heisa was ontstaan over de aanvraag van de nv Ghesquiere om in Wervik een nertsenkwekerij te beginnen.

‘De nv Ghesquiere uit de Menensesteenweg 290 vraagt een milieuvergunning voor de uitbating van een nertsenkwekerij', legt schepen van Milieu Ann Degroote (Open VLD) uit.

‘Het gaat om Amerikaanse nertsen. Ze worden gekweekt voor hun vacht en na acht maanden vergast. De bedoeling is om tot 161.000 nertsen te kweken.'

Wervik adviseert

Het is niet duidelijk of het de bedoeling is van de nv, die vroeger een grote bloemenzaak uitbaatte op de site, om zelf de kwekerij te exploiteren. De reactie van Ghesquiere op de info-avond was kort: ‘Geen commentaar.'

Het openbaar onderzoek loopt tot 20 april. Tot dan kan je als Werviknaar op het stadhuis bezwaar aantekenen tegen de kwekerij. De stad brengt daarna advies uit. Het is de provincie die de uiteindelijke beslissing neemt.

Hinder binnen de normen

Ruim driehonderd geïnteresseerden daagden op in het Forum. Die waren gekomen om hun ongenoegen te uiten. Maar Ingeborg Leuridan van het studiebureau Creafam , dat bedrijven begeleidt bij het verkrijgen van de nodige vergunningen, ziet weinig problemen. ‘De dichtstbijzijnde woningen liggen op 764 meter', zegt Leuridan. ‘Bovendien: de ammoniak die vrijkomt, zal het waardevolle natuur gebied, op 350 meter afstand, niet aantasten. Zowel de geluids- als de stofhinder valt binnen de wettelijke normen.' Om de dieren niet te laten ontsnappen, wordt een stevige omheining gebouwd

Protest groot

Heel wat omwonenden vrezen desondanks de stank en de ontwaarding van hun woningen op Laag Vlaanderen. ‘Er is in die buurt ook al het milieubelastende bedrijf Vandewiele Recycling', zegt CD&V'ster Bercy Slegers. ‘Deze kwekerij is echt geen goed idee.' Natuurpunt is dan weer niet te spreken over de inplanting van de kwekerij: vlakbij een natuur gebied.

Ook bewoner Marc Pyncket ziet geen voordelen: ‘De nv Ghesquiere zou er beter aan doen een ander plan uit te dokteren. Waarom geen project dat meer jobs oplevert?'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio