Gemeentebestuur wijst op gevaren en overlegt met werkgroep

Warandewijk wil vallei niet onder water zetten

Warandewijk wil vallei niet onder water zetten

Werkgroeplid, buurtbewoner en architect Raoul Casneuf vindt de compensatie in de Moervaartvallei geen goede zaak. Foto: emt

Wachtebeke -

De eventuele komst van zowat zeventig voetbalvelden open water in de Moervaartvallei: dat ziet de Warandewijk in Wachtebeke niet echt zitten. Het gemeentebestuur wijst op de gevaren voor de buurt. ‘We vragen betere alternatieven', klinkt het.

‘Door de uitbreiding van de Gentse haven gaat er een groot leefgebied van zeldzame vogelsoorten verloren', begint Wachtebeeks schepen van Ruimtelijke Ordening Rudy Van Vlaender (ANDERS) zijn verhaal.

‘Volgens de Europese voorschriften moeten hiervoor compenserende maatregelen worden getroffen. De Vlaamse overheid is al een zevental jaar bezig met een onderzoek hierover. Men kijkt uit naar een gebied van 189 hectare dat rond 2020 zal worden ingericht als robuuste natuurkern. Op die locatie(s) moeten de in de haven verdreven vogelsoorten een nieuwe thuis vinden. Men is onder andere op zoek naar een 70-tal hectare grond dat kan worden ingericht als open water.'

Een voor Wachtebeke bijzonder heikel punt. ‘Na tal van ideeën, waaronder de snel afgevoerde Kalevallei in Evergem en de Moervaartvallei ter hoogte van Mendonk en Sint-Kruis-Winkel, kwam men onder meer terecht in Wachtebeke', vertelt Van Vlaender voort. ‘De Moervaartvallei in onze buurgemeente bleek te klein en dus is men de mogelijkheden aan het bekijken in Wachtebeke. Daar wringt nu precies het schoentje. Mocht de vallei op ons grondgebied worden ingenomen door het water, dan verliezen heel wat boeren hun gronden. Compensatiemaatregelen zoals een grondbank lijken niet aan te slaan. Bovendien levert het idee om de Moervaartvallei in de buurt van de Warande onder water te zetten ook heel wat gevaren op voor de buurt. Het stijgende grondwater vormt er een van. Meer dan waarschijnlijk tast dit de nu al wankele stabiliteit van de huizen in de wijk aan. Bovendien is er ook een gevaar voor de volksgezondheid. Open, stilstaand water staat zowat synoniem voor de komst van insecten en ander ongedierte.'

Infovergadering

Het gemeentebestuur organiseerde reeds een infovergadering onder de buurtbewoners. ‘We zijn absoluut niet te spreken over deze vooruitzichten' vertelt architect en buurtbewoner Raoul Casneuf ( foto ). ‘De plannen om hier zeventig voetbalvelden open water aan te leggen, is geen goede zaak. Tot en met 17 april kunnen de inwoners van Wachtebeke en omstreken nog opmerkingen of aanvullingen geven bij de huidige stand van het onderzoeken. We zijn blij dat de gemeente samen met ons de zaak grondig bespreekt.'

Van Vlaender wijst er voort nog op dat er ook elders in de Wachtebeekse regio wordt gezocht naar alternatieven. ‘Ook de site rond de bezinkputten van de suikerfabriek van Moerbeke zou in aanmerking kunnen komen als natuurcompensatiegebied.' Een blanco inspraakformulier is beschikbaar op de website van de gemeente Wachtebeke of aan de balie van het gemeentehuis. Het document moet voor 17 april worden ingevuld en afgegeven.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio