Gravo-gronden worden woonzone

De buurtbewoners uit de omgeving van de Prins Kavellei vragen zich af wat er met de verlaten site van het aannemingsbedrijf Gravo gaat gebeuren. ‘Wij horen veel,' zegt Jan Sevenhans van de buurtvereniging, ‘en we zijn ongerust.'

mgk

‘Gravo is één van de belangrijkste werkgevers,' verduidelijkt schepen Dirk De Kort van Openbare Werken en Publieke Ruimten. ‘We bekijken de invulling. De brandweerkazerne kan uitbreiden en een bijkomende personeelsparking behoren tot de mogelijkheden. Andere percelen vormen we, samen met de sociale huisvestingsmaatschappij ARRO, om tot woonzone met een twintigtal koopwoningen.' Binnenkort wordt het dossier definitief afgerond.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus