Binnenrestauratie wacht nog steeds op beslissing

Kerk van Kobbegem kan weer schitteren

Kerk van Kobbegem kan weer schitteren

Archeologe Kristine Magerman en architect Luk Willems bij de gerestaureerde kerk. Foto: rds

Kobbegem -

Architect Luk Willems en archeologe Kristine Magerman stellen op 28 april de resultaten voor van de buitenrestauratie en het archeologisch onderzoek van de kerk van Kobbegem.

Na de moeilijke, jarenlange aanloop bleek ook de uitvoering van de buitenrestauratie van de Sint-Goriks- en Maria-Magdalenakerk een klus met hindernissen. De eindprijs liep op tot 657.000 euro, ruim 150.000 euro boven de oorspronkelijke gunning. Pas tijdens de werkzaamheden kwam aan het licht dat het koordak en de torenspits doorrot waren en die kosten waren niet voorzien.

De binnen- en buitenrestauratie van de kerk werden tien jaar geleden van elkaar gescheiden omdat er maar geen eensgezindheid kwam over de binnenrestauratie, terwijl de buitenrestauratie almaar dringender werd. De uitgevoerde werkzaamheden omvatten onder meer een volledige gevelreiniging, dakherstellingen, de restauratie van de glas-in-loodramen, de plaatsing van een nieuwe torenhaan en een reeks omgevingswerken. De kerk kreeg ook een ecologisch vriendelijke buitenverlichting.

Over de binnenrestauratie is er nog steeds geen beslissing,

Bij het uitgraven van de sleuven voor de nieuwe nutsleidingen in het kerkhof werden elf skeletten blootgelegd.

‘Het gaat om bijzettingen die dateren tussen 1765 en 1912, maar de kans is zeer reëel dat er zich nog oudere graven in de diepere bodemlagen bevinden', zegt Kristine Magerman, die de opgravingen opvolgde voor de archeologische kring Agilas.

Dat de kerk van Kobbegem aan twee heiligen is opgedragen komt omdat er oorspronkelijk twee concurrerende parochies waren, met de Sint-Gorikskerk ten zuiden van de Maalbeek - waar zich nu nog het Torenhof bevindt - en de Maria-Magdalenakerk ten noorden van de Maalbeek.

Tijdens de presentatie worden voor het eerst ook de resultaten bekendgemaakt van de opgravingen die archeoloog Stephan Van Bellingen tussen 2003 en 2005 deed aan het Torenhof in Kobbegem, waar zich tot de 16 de eeuw het oorspronkelijke Sint-Gorikskerkje bevond.

‘Er werden paalsporen gevonden van het houten kerkje van elf op vier meter uit de negende eeuw. Voorts werden, naast Merovingische resten, ook heel wat Romeinse sporen gevonden, die verwijzen naar een Romeinse villa die wellicht afhing van de vicus van Asse', zegt Kristine Magerman.

Voor de presentatie van 28 april om 15 uur is vooraf inschrijven verplicht. Dat kan uiterlijk nog tot 20 april via luk_willems@skynet.be of kristine.magerman@telenet.be, 0474-29.95.67.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio