Extra begeleiders voor kinderopvang

Londerzeel -

Het gemeentebestuur laat een audit uitvoeren in de kinderopvang van Londerzeel-centrum, Sint-Jozef en Steenhuffel.

Het gemeentebestuur krijgt signalen uit de scholen in Londerzeel centrum en Sint-Jozef dat er problemen zijn bij voor- en naschoolse opvang.

‘Vooral in Londerzeel-centrum en meer specifiek in de vestiging van de Centrumschool in de Stationsstraat is het opvangprobleem acuut', stelt schepen voor Buitenschoolse Kinderopvang Veerle Pas (CD&V) vast.

‘De school organiseert er de opvang zelf met de hulp van PWA-werkkrachten. Die voldoen echter niet allemaal aan de kwaliteitseisen en basiscompetenties die voor de begeleiding van jonge kinderen mogen worden verwacht.'

‘Bovendien opteren sommigen onder hen na een bepaalde periode voor het reguliere arbeidscircuit, zodat we moeilijk continuïteit kunnen bieden op vlak van tewerkstelling. Het grote personeelsverloop heeft tot gevolg dat geen aanvaardbare vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen kinderen en begeleidsters.'

‘In Londerzeel Sint-Jozef stellen zich problemen inzake locatie en het aantal begeleidsters. In Steenhuffel moeten we onderzoeken in welke mate de voor- en naschoolse opvang binnen de school kan gebeuren.'

Om dit aan te pakken en op te lossen, heeft het schepencollege twee beslissingen genomen.

Zo wordt voor de maanden mei en juni voor de vestiging in de Stationsstraat (Centrumschool) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met vzw CKO 't Breugelkind. Die voorziet in de tewerkstelling van twee halftijdse begeleiders voor de voor- en naschoolse opvang. Hiervoor wordt in 4.100 euro per maand voorzien.'

‘Voor de beleidsbepaling op langere termijn inzake kinderopvang in Londerzeel-centrum, Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel werd aan CKO 't Breugelkind gevraagd een audit op te stellen voor het organisatiemodel en financiële impact van de organisatie van binnenschoolse opvang.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio