Hoofdinspecteur van politie Brussel Zuid veroordeeld voor geweld en racisme

BRUSSEL - De Brusselse correctionele rechtbank heeft maandag een 46-jarige hoofdinspecteur van de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) veroordeeld tot een gevangenisstraf met uitstel van 8 maanden. De man werd schuldig bevonden aan twee incidenten van racistisch geweld, eenmaal tegenover een ondergeschikte en eenmaal tegenover een arrestant.

De hoofdinspecteur zelf had alles met klem ontkend, maar werd veroordeeld op basis van de getuigenis van een ex-collega. De hoofdinspecteur raakte onwel bij het voorlezen van het vonnis.

Een eerste incident had zich in september 2009 afgespeeld op het commissariaat in Kuregem toen inspecteur Mohamed A. een koppel om onduidelijke redenen had laten oppakken. Omdat de inspecteur ondanks herhaaldelijk aandringen draalde met zijn interventieverslag, had hoofdinspecteur M.C. zelf geprobeerd het verslag af te printen. Toen A. hem dat tot tweemaal toe belette, had de hoofdinspecteur zijn ondergeschikte in het gezicht geslagen en bij de keel gegrepen. Later had C. tegenover een collega gezegd dat hij door het lint was gegaan omdat A. een 'bougnoule' was, een scheldwoord voor 'zwarte'. 

Hoofdinspecteur C. moest zich ook verantwoorden voor een incident dat zich een maand eerder had afgespeeld, in augustus 2009. Bij de arrestatie van een man die een verboden betoging tegen Israël hield, had hij die betoger tweemaal opzettelijk tegen een deurlijst geduwd en een hele hoop racistische verwijten naar het hoofd geslingerd.

Verschillende collega's van C. verklaarden eerst dat er van de beschuldigingen niets klopte, maar midden 2010 wijzigde een van hen zijn verklaring en zei dat alle verwijten terecht waren. Het is op basis van die verklaring dat de rechtbank C. schuldig heeft verklaard aan beide incidenten.

De rechtbank tilde zwaar aan het gedrag van C. 'Sympathiek is geweld nooit, a fortiori niet door de omstandigheid dat de betrokkene politieman is en daarenboven racistische motieven liet meespelen', klonk het. 'Betrokkene moet beseffen dat hij een voorbeeldfunctie heeft en dat het plegen van geweld uit den boze is. Heel het politiekorps lijdt schade door deze feiten, die voor splintergroepen ook munitie zijn om de politie als racistisch en vooringenomen af te schilderen.'

Desondanks toonde de rechtbank zich mild bij de bepaling van de strafmaat. 'Het gaat niet om zwaar geweld, zoals ook door de slachtoffers wordt toegegeven', ging de rechtbank verder. 'Het incident met de collega was bovendien het hoogtepunt van een escalerende onenigheid en van provocaties van die collega.'

De rechtbank legde uiteindelijk een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel op, alsook een boete van 1.000 euro. C. moet de slachtoffers ook vergoeden, maar die schadevergoedingen zijn beperkt. Zo had de ex-collega beweerd dat hij meer dan 3 jaar thuis had gezeten door het incident maar de rechtbank geloofde daar geen snars van, bracht die periode terug tot 4 dagen en kende de man een schadevergoeding van 100 euro toe. De opgepakte betoger en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, dat zich ook burgerlijke partij had gesteld, krijgen elk 1 euro.

M.C. werd bij het voorlezen van het vonnis onwel en er werd een ziekenwagen opgeroepen om de man bij te staan. Die moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Hij heeft 15 dagen tijd om in beroep te gaan.

 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees