Burgers die geen aangifte indienden riskeren zware boete

Burgers die geen aangifte indienden riskeren zware boete

Foto: Photo News

De fiscus zal voortaan optreden tegen belastingplichtigen die geen aangifte ingediend hebben. Vorige vrijdag verstuurde de FOD Financiën 117.000 berichten aan burgers die vorig jaar geen belastingaangifte indienden. In 11.000 gevallen volgt een boete, klinkt het maandag in een persbericht.

De fiscus wil met de actie burgers ertoe aanzetten hun aangifte in te dienen en ook systematisch op te treden wanneer dit niet gebeurt.

De voorbije drie jaar gingen in november de eerste herinneringsbrieven op de bus. Een kleine 40 procent diende na dit bericht binnen de maand alsnog een aangifte, hoewel laattijdig, in. 'Enkel wie na deze herinneringsbrieven en op 28 januari 2013 nog steeds geen aangifte ingediend had voor het aanslagjaar 2012 krijgt een bericht met eventueel een boete.'

Die geldboete komt er enkel vanaf een tweede overtreding. 'Concreet betekent dit dat slechts voor 11.000 van de 117.000 verstuurde boeteberichten effectief een boete zal worden gevestigd.' Voor de 106.000 overigen zal de verstuurde brief in rekening gebracht worden indien zij bij één van de volgende aanslagjaren in herhaling vallen.

Welke boete krijgen de 11.000 betrokkenen aangerekend? 'Dat start aan 50 euro en kan oplopen tot 1.250 euro', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën. Wanneer iemand 1.250 euro opgelegd krijgt, gaat het 'veelal om ernstige gevallen van recidieve in combinatie met poging tot fraude'.

Bovendien kunnen sommigen ook een belastingverhoging riskeren van 10 tot 200 procent. Verhoging van het belastingtarief én boete worden meestal niet gecombineerd, maar is wel mogelijk. De beslissing ligt bij de lokale belastingcontroleur.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees