Professoren boos om verplichte taaltest van overheid

1.600 professoren van de KU Leuven en de UGent moeten bewijzen dat hun Engels goed genoeg is om les te mogen geven in die taal. Door een filmpje op te nemen of een hele dag examen af te leggen. ‘Belachelijk’, zeggen ze.

De Vlaamse overheid besliste vorig jaar dat professoren en docenten niet zomaar in een vreemde taal mogen lesgeven. Alleen wie een diploma taal- en letterkunde of een diploma aan een buitenlandse universiteit behaalde, kan ontsnappen aan de verplichte test.

Alleen al het Engels is voor negenhonderd KU Leuven- en zevenhonderd UGent-professoren de lestaal. Velen onder hen gebruiken de taal al vele jaren, maar moeten nu officieel bewijzen dat ze dat naar behoren doen. Het studentenblad Veto onderschepte een e-mail waarin de KU Leuven aan de proffen vraagt om ten laatste vandaag aan te geven of ze videoapparatuur nodig hadden, om er ‘een korte presentatie of een kort interview’ mee op te nemen dat de experten dan op taalkwaliteit kunnen beoordelen.

In de universitaire bibliotheken en laboratoria weerklinkt gemor over het decreet. ‘Heel veel collega’s vinden het raar dat de Vlaamse regering ons dit oplegt terwijl wij al jaren onze wetenschappelijke publicaties in het Engels schrijven’, zegt toxicoloog Jan Tytgat. ‘Ik heb van 1990 tot 1992 lesgegeven aan een niet onbekende universiteit, Harvard genaamd. Er zijn wellicht professoren van wie het Engels abominabel is, maar je mag niet de hele groep straffen. Het is betuttelend, want de studenten beoordelen ons al jaren.’

‘Af en toe naar een woord moeten zoeken, dat is geen doodzonde. Ga je docenten veroordelen als ze I did gebruiken in plaats van I have done? Er zijn professoren die de test pertinent zullen weigeren.’

Tytgat is nog bereid tot een extra test, marketingexpert Luc Warlop en kerkjurist Rik Torfs verwijzen naar bestaande YouTube-filmpjes. ‘Dat ze op het internet maar gaan zoeken, er zijn er genoeg’, zegt Torfs. ‘Er zijn er trouwens ook van Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, die het decreet uitvaardigde, nvdr.). En ik kan gerust stellen dat mijn Engels beter is.’

De KU Leuven benadrukt dat een filmpje de minste inspanning kost en het meest aansluit bij het lesgeven zelf.

Aan de UGent is gekozen voor een officiële test die vanaf mei op verschillende zaterdagen wordt georganiseerd. ‘Er is wat animo rond, want we hadden gevraagd om de proffen die al jaren in het Engels lesgeven en goede evaluaties krijgen, vrij te stellen’, zegt onderwijsdirecteur Kristiaan Versluys. ‘Maar dat is geschrapt uit het decreet, dus kunnen we niet anders.’

Corrigeer

MEER NIEUWS