Gerecht onderzoekt of 13-jarige stierf door pesterijen

OOSTENDE -

Het gerecht wil de omstandigheden onderzoeken waarin een 13-jarige leerling van een Oostendse school uit het leven is gestapt. Volgens een Facebookbericht werd K. op school gepest en kon hij dat niet meer aan. De school zegt dat zij daar nooit enig signaal van opgevangen heeft.

Het dramatische overlijden van K. raakte bekend via een Facebookprofiel waarin werd opgeroepen tot een minuut stilte voor een leerling van het Vrij Technisch Instituut (VTI) in Oostende die uit het leven was gestapt. De opsteller voegde eraan toe dat de wanhoopsdaad het gevolg was van pesterijen op school. Het bericht zorgde meteen voor een storm van verontwaardigde reacties.

De familie van het jonge slachtoffer wou gisteren niet reageren. Volgens een verwante had K. wel te kennen gegeven dat hij het soms moeilijk had met sommige leerlingen op school. Maar hij zou daar zelf aan toegevoegd hebben dat ‘de school van alles op de hoogte was’.

Geen enkel signaal

De directie van het VTI ontkent dat. ‘Wij distantiëren ons volledig van het Facebookprofiel, dat niet van ons is’, zegt directeur Frank Travers. ‘Wij hebben nooit enig signaal opgevangen van pesterijen. Leerlingen noch leerkrachten, zelfs de ouders van de jongen hebben ons nooit over pestgedrag aangesproken. De klastitularis viel helemaal uit de lucht. Volgens hem was de groep waar K. deel van uitmaakte juist opvallend goed en zeer hecht.’

Voorlopig wil de directeur niet reageren op de beschuldigingen die op Facebook tegen andere leerlingen van de school gericht zijn. ‘Dit is niet het gepaste ogenblik om een heksenjacht op gang te brengen. Wij moeten eerst rustig uitzoeken wat er precies gebeurd is en de leerlingen de tijd geven om het drama een plaats in hun leven te geven’, zegt Frank Travers.

Dinsdag hebben de ouders van sommige klasgenoten van K. hun kinderen alvast thuis gehouden omdat die het verlies van hun vriend moeilijk konden verwerken. De school heeft ook psychologische bijstand georganiseerd om leerlingen te helpen die problemen hebben met het drama.

Drama van Inias

K. stapte zondag uit het leven. Hij zou een afscheidsbrief achtergelaten hebben, maar daar wilden politie en gerecht gisteren niets over kwijt. Nochtans zal het gerecht de omstandigheden onderzoeken die geleid hebben tot de wanhoopsdaad van K. In dat onderzoek zullen de vragen centraal staan of eventuele pesterijen de oorzaak zijn van zijn zelfdoding.

De plotse dood van K. herinnert aan het drama dat in november 2012 in Ternat aan de 14-jarige Inias het leven heeft gekost. Volgens zijn ouders dreven pesterijen hun zoon tot wanhoop en is hij daarom op weg naar school van een brug over de E40 gesprongen. Het gerecht kon de pesters van Inias wel identificeren, maar het kon niet aantonen dat de pesterijen rechtstreeks geleid hebben tot de wanhoopsdaad van de jongen.

De tragische dood van Inias veroorzaakte toen een storm van reacties op de sociale netwerken. Dat is met de dood van K. niet anders. Gisteravond hadden al 1.500 vrienden een bericht gepost op het pas geopende rouwregister op Facebook.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan steeds terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 02/649.95.55 of op www.preventiezelfdoding.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio