Pro-Deo niet langer gratis

Pro-Deo niet langer gratis

Advocaten van de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige balies zijn het niet eens met het voorstel van minister Turtelboom en protesteren Foto: Photo News

Wie een beroep wil doen op een pro-Deoadvocaat, zal in de toekomst remgeld moeten betalen. Dat is één van de voorstellen van minister van Justitie Annemie Turtelboom voor de hervorming van de rechtsbijstand, waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen zette. Volgens de minister was een hervorming broodnodig, want omdat er fors meer gebruik wordt gemaakt van een gratis advocaat, swingden de kosten de pan uit.

Het aantal zaken waarin een beroep wordt gedaan op een pro-Deoadvocaat, is in 15 jaar tijd verdubbeld. Gevolg is dat het budget exponentieel toenam. De afgelopen jaren stegen de kosten gemiddeld 8 à 9 procent per jaar. In 2012 kostte het systeem 78 miljoen euro aan de overheid. Ter vergelijking: begin jaren negentig bedroeg het kostenplaatje nog zo’n 20 miljoen euro. Nochtans toonde onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) aan dat het aantal rechthebbenden niet navenant is gestegen.

Om ervoor te zorgen dat de advocaten een billijke vergoeding zouden blijven krijgen en de filosofie van het systeem behouden zou blijven, werkt de minister een aantal voorstellen uit. Meest in het oog springt de invoering van remgeld. Het gaat om 10 euro bij de aanwijzing van een advocaat, 30 euro voor een extra procedure en nog eens 30 euro in beroep. Volgens Turtelboom gaat het om kleine bedragen, zodat de toegankelijkheid behouden blijft. Voor wie het remgeld echt niet kan betalen, kan er een afwijking worden voorzien. Je kan het remgeld ook recupereren wanneer je een zaak wint die tegen jou werd ingespannen.

Een van de voorstellen die op tafel lagen, hield in dat stagiair-advocaten verplicht zouden worden vijf pro-Deozaken gratis te moeten afhandelen. Bedoeling is dat nog andere pistes tegen het licht worden gehouden, zoals elke advocaat verplicht één zaak te laten behandelen.

Corrigeer

MEER NIEUWS