Rebellie tegen kiessysteem, opgelegd door Vlaamse regering

Deel proffen en studenten boycot vrouwelijke rector

De eerste dag zat de aula bomvol, maar gisteren, voor de laatste stemronde, kwamen weinig mensen opdagen. Foto: lvd

Gent -

De universiteit Gent krijgt zeker geen vrouwelijke rector. Gisteren boycotte een deel van de proffen en studenten het door Vlaanderen opgelegde kiessysteem door weg te blijven bij een cruciale stemronde. Daardoor wordt de vice-rector een vrouw: Anne De Paepe, maar gaat de hoogste post van rector naar een man: Freddy Mortier.

Een kwart ongeldige stemmen op de vrouwenlijst, de helft van de stemgerechtigden die niet opdaagt, zodat een man rector wordt... Het was de afgelopen twee dagen duidelijk dat een grote groep binnen de Gentse universiteit niet blij was met de nieuwe kiesprocedure die was opgelegd door de Vlaamse regering.

Die stoorde zich aan de genderonvriendelijkheid van de UGent, die nog nooit in haar geschiedenis een vrouw als rector of vice-rector had. Vlaanderen stelde daarom een nieuw decreet op voor de UGent. Dat bepaalt dat het kiescollege - een kleine zeshonderd studenten, proffen en ander personeel - voor de post van rector en die van vice-rector telkens een man én een vrouw moeten voordragen. De raad van bestuur beslist dan wie de jobs krijgt, maar dat het één man en één vrouw zou worden, staat al van bij het begin vast.

Daarom waren er deze verkiezingen aparte kieslijsten voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. Maandag werden ethicus Freddy Mortier en arts Anne De Paepe als de twee kandidaten voor het rectorschap naar voren geschoven.

Anne De Paepe stond als enige op de vrouwenlijst voor het vice-rectorschap, waardoor zij het ook daar vlot haalde als kandidaat. Bij de mannen haalde Freddy Mortier gisteren in de vijfde ronde 65 procent, amper vijf stemmen te weinig voor een 2/3-meerderheid. Zijn belangrijkste opponent, Herwig Bruneel, gooide de handdoek in de ring, waardoor Mortier het zeker in de zesde ronde zou halen. Ware het niet dat veel kiezers hun kat stuurden.

Het stembureau werd langer opengehouden, professoren belden in de gang zoveel mogelijk gelijkgezinden op om toch nog te komen stemmen... maar hun manoeuvres haalden niets uit. Drie kiezers waren er te weinig om het quorum te halen. Daardoor is Anne De Paepe de enige kandidaat voor vice-rector. En... Freddy Mortier wordt rector.

‘Ik vind het jammer dat deze verkiezingen eindigen op een anti-climax’, reageert Anne De Paepe. 'Maar ik voel me niet persoonlijk aangevallen. Een groep mensen heeft kritiek op de procedure, maar daarom niet op mij. Het belangrijkste is dat we als universiteit slagkrachtig naar buiten komen en ik weet zeker dat dit samen met Freddy Mortier zal lukken.’

‘Ik vind het natuurlijk fantastisch om rector te worden’, zegt Mortier. ‘Maar ik had liever gezien dat de raad van bestuur een keuze kon maken. Die aparte lijsten zijn duidelijk een slecht idee.’

Minister van Onderwijs Smet wilde gisteren geen commentaar geven. ‘Ik reageer niet op lopende verkiezingen en wacht eerst de beslissing van de raad van bestuur af.’

Die moet vandaag nog stemmen over de kandidaturen. Maar het is quasi zeker dat de raad het kiescollege volgt. Zoniet, dan moet de hele procedure - van bij de kandidaatstelling - worden overgedaan.

Corrigeer

MEER NIEUWS