Thijs ontwerpt app voor fietsende pendelaars

Thijs ontwerpt app voor fietsende pendelaars

Foto: fhw

De verfraaiing en uitbreiding van de fietspaden roept bij veel fietsers vragen op. Zal het fietspad aangepast zijn aan de noden, en hoe bepaal je voor elke gebruiker wat die noden zijn? De digitale weg brengt mogelijk soelaas. Thijs Van den Brande lanceert een oproep tot technici en fietsers om de handen in elkaar te slaan voor een specifieke app. Lees meer fietsnieuws in ons Fietspadenrapport

De app zou het fietsgebruik van alle individuele fietsers bundelen in verschillende fietsroutes. Zo valt af te lezen welke fietsroutes het meest populair zijn en de meeste zorg behoeven. Het concept werd al uitgewerkt voor de recreatieve fietsers, met het fietsknooppunten-netwerk, maar Leuvenaar Van den Brande denkt voor de app in de eerste plaats aan woon-werkverkeer.

Van den Brande is naast doctoraatsstudent aan de KU Leuven ook lid is van de Jong CD&V-afdeling. ‘Ik speel met dit voorstel in op de ambitie van de Vlaamse Fietsersbond, die graag meer aandacht wil voor de gehele fietsroute en niet enkel voor individuele schakels’, zegt hij.

Crowdsourcing

‘Het opmeten van fietsroutes is een zeer omvangrijke taak. Tenzij je inzet op het gebruik van crowdsourcing. Vraag aan de vele pendelaars die vandaag al fietsen om hun route te loggen, verzamel massaal ruwe data en verwerk die gegevens tot nuttige voorstellingen voor het netwerk. Voor de recreatieve fietser werd het idee al uitgewerkt met het knooppuntennetwerk, maar de pendelaar botst nog vaak op gebrekkige of zelfs gevaarlijke fietswegen. Via de app krijg je een overzicht dat inzicht kan verschaffen in welke fietsroutes geïnvesteerd moet worden.’

Voorlopig blijft de app bij een concept en is een praktische uitwerking toekomstmuziek, maar Erik Daems van de Fietsersbond dicht het idee goudwaarde toe. ‘Meten is ook in dit geval weten. In principe hoort fietsinfrastructuur aangepast te zijn aan de noden, maar gezien er geen objectieve analyse van bestaat, is dit in de realiteit vaak niet zo. Daardoor ontstaan nu vaak welles-nietes-spelletjes over de vraag of een fietspad al dan niet voldoet’, zegt Daems.

Stad wacht af

De provincie heeft geïnvesteerd in HST-tellers, die aan bepaalde fietspaden het aantal passanten tellen, maar dit systeem brengt niet in kaart wat het vertrekpunt en de bestemming van deze fietsers is. Enkel door deze data in je analyse op te nemen, via een app, creëer je voor elke fietser een optimaal fietsnetwerk.’

De stad Leuven, dat de Vlaamse richtlijn combineert met het klimaatneutrale verlangen,  reageert afwachtend. ‘Er beweegt heel wat op de digitale markt en dat is interessant om volgen, maar ervaring leert dat we beter nog even afwachten’, zegt Dirk Robbeets (SP.A), schepen van Mobiliteit. ‘De komende jaren zullen we inzetten op fietsstraten en fietssnelwegen, onder meer op basis van elektronische fietstellers in het straatbeeld.’

Corrigeer

MEER NIEUWS