Ministerie schorst zes gemeenteraadsbesluiten

© rgg

© rgg

© rgg

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Het ministerie van Binnenlandse aangelegenheden schorst zes besluiten van het gemeentebestuur van Diepenbeek. Dat gebeurde nadat oppositieleden Frank Keunen (SP.A) en Hugo Leroux (Groen) hun beklag hadden gemaakt na de gemeenteraad van 18 februari.

Ralph Gregoor

De oppositiepartijen lieten de voorbije maanden al vaker hun ongenoegen blijken over de gang van zaken door het huidig bestuur. ‘We hadden tijdens de gemeenteraad van februari al aangekondigd dat de huidige werkwijze van het nieuwe gemeentebestuur te vergelijken is met deze van een bananenrepubliek’, zeggen oppositieraadsleden Frank Keunen (SP.A) en Hugo Leroux (Groen). ‘Wiskundig hebben ze wel een meerderheid, maar de democratie staat niet aan hun kant. We zijn niet tevreden dat we ons ongenoegen hebben moeten overmaken aan de gouverneur. Maar het gelijkheidsprincipe geldt voor iedereen. We blijven waken dat het bestuur op een rechtvaardige manier handelt. We hopen dat ze stoppen met het spelen van politieke spelletjes. Het bewijs dat luisteren zinvol kan zijn, is nu geleverd.’

Concreet worden zes besluiten geschorst. Zo besliste het schepencollege dat de burgemeester en iedere schepen een laptop en een gsm met een maandelijkse belwaarde van 75 euro ontvangt. Maar het is de gemeenteraad die beslist welke kosten er al dan niet mogen uitgegeven worden. ‘Het is juist dat zulke kosten op de gemeenteraad besproken worden, maar enkel omdat we boven de 5.500 euro zijn gegaan’, zegt burgemeester Patrick Hermans (Puur). Dat is de limiet waarop een schepencollege kan beslissen.’

Verder zal het afleveren van adressen voor commerciële doeleinden verboden worden. ‘Een gemeenteraadslid vroeg een adressenbestand op, dat werd afgeleverd onder de noemer dat ze niet voor commerciële doeleinden mag gebruikt worden’, zeggen Keunen en Leroux. ‘Uit de ingediende stukken werd aangetoond dat het gebruik van deze adressen juist tot doel hebben om commerciële activiteiten te ontwikkelen.’

Volgens burgemeester Hermans heeft dit besluit verregaande gevolgen. ‘Ik hoop dat de oppositie beseft dat ze hiermee scholen en sportclubs een zware hak zetten, wanneer zij om die adressenbestanden komen vragen. Want ook zij bieden tegen elkaar op en ook voor hen zullen we in de toekomst, ieder geval apart bekijken.’

Daarnaast moet ook het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aangepast worden. Ook de beslissing om enkele palen en verkeersdrempels te verwijderen, moet opnieuw behandeld worden. Die beslissing werd genomen door het college, terwijl de gemeenteraad zich hierover diende uit te spreken. ‘Dit gaat over een straat waar het vorige bestuur, zonder enige vergunning, deze maatregel inplantte’, zegt Hermans. ‘Wij wilden het correct doen via het schepencollege, maar dat wordt niet gewaardeerd. Ook dit zullen we opnieuw behandelen, zoals gevraagd.’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus