Verhoogde werkdruk en stress aan basis van actie

Staking bij Swissport legt luchthaven lam

Staking bij Swissport legt luchthaven lam

Vluchten liepen vertragingen op door de staking, anderen werden geannuleerd. Foto: ddl

Zaventem -

De staking van zowel de bedienden als de arbeiders bij bagage-afhandelaar Swissport heeft grote problemen veroorzaakt op onze nationale luchthaven. Zo werden op tal van vluchten grote vertragingen genoteerd, anderen werden geschrapt. Vandaag zetten de actievoerders de staking voort.

De sociale onrust, die sinds de overname van bagage-afhandelaar Flightcare door Swissport, heerst, leidde gisteren tot een grootschalige staking op de luchthaven. De voorbije weken dreigden arbeiders, bedienden en vakbonden met acties als de directie niet aan een aantal eisen zou voldoen, zoals een verlaging van de werkdruk en meer werkzekerheid. Ondanks een verzoeningspoging vorige week, legden zowel bedienden als arbeiders het werk neer. Cleaning, passage, check-in, loading, bagage-sort... iedereen vormde gisteren één front en dat leidde tot heel wat hinder op de luchthaven.

Werkdruk

De hoge werkdruk en de daarmee gepaard gaande stress is voor vele werknemers al langer een doorn in het oog. ‘We krijgen amper rust en moeten op de meest onmogelijke uren werken. Zieken worden niet vervangen en daardoor neemt de werkdruk alleen maar toe.’

De stress slaat vele werknemers om het hart. ‘Het gebeurt niet zelden dat wij thuis in tranen uitbarsten omwille van de stress’, klinkt het bij de werknemers.

Nieuwe eisen

Dat het na al die weken tot een staking komt, heeft alles te maken met nieuwe eisen van Swissport. ‘Terwijl wij de werkdruk willen verlagen, wil Swissport een normale werkshift optrekken tot 11 uur in combinatie met ploegenarbeid en werken in het weekeinde en op feestdagen’, klinkt het bij de vakbonden. ‘De werknemers pikken dat niet meer.’

De vakbonden hebben ondertussen een eisenpakket samengesteld en zijn niet zinnens om de staking op te heffen zonder een akkoord.

‘De voornaamste strijdpunten zijn de werkdruk en de werkzekerheid’, zeggen vakbondsafgevaardigden Koen Vanderbesselt (BBTK) en Thierry Vuchelen (ACLVB). ‘We willen dat de werknemers na een jaar werk, vast in dienst genomen worden, inclusief interims. Nu werken hier ook heel wat mensen deeltijds volgens hun contract, maar in werkelijkheid draaien zij voltijdse shifts. De overuren worden bovendien niet correct uitbetaald. Dat kan niet. Tot slot willen we ook de werkdruk verminderen door de shifts niet langer te laten lopen dan 9 uur en de split-shifts af te schaffen.’

Overleg

Swissport betreurt dat er gestaakt wordt. ‘Dat terwijl de sociale partners geaccepteerd hadden om overleg te voeren om een constructieve oplossing te vinden. De staking veroorzaakt veel problemen en dat is spijtig. Zowel voor onze klanten als voor onze passagiers. Wij blijven echter openstaan voor een debat.’

De gevolgen voor de luchthaven en de reizigers waren niet te overzien. ‘Dit is erg onaangenaam voor de reizigers en schadelijk voor het imago van onze nationale luchthaven’, zegt Jan Van der Cruysse woordvoerder van The Brussels Airport Company. ‘De staking treft zowat de helft van alle passagiers. We proberen zoveel mogelijk vluchten te laten doorgaan, maar die kampen bijna allemaal met grote vertragingen. Verschillende vluchten werden afgelast. Reizigers die toch kunnen afreizen hebben dan weer problemen met hun bagage. We raden reizigers daarom aan om - indien mogelijk - enkel met handbagage te reizen. Reizigers wiens bagage niet op de band verschijnt, keren best naar huis om een dossier op te stellen op de website van de luchtvaartmaatschapij. De bagage wordt dan thuis bezorgd. Ook aan de incheckbalies stellen zich problemen.’

Voortstaken

De vakbonden klaagden ook de handelwijze van de luchtvaartmaatschappijen aan. Die zetten directieleden in om bepaalde taken uit te voeren ‘hoewel zij daarvoor niet over de nodige licenties beschikkken’. Volgens Brussels Airport mogen de maatschappijen wel degelijk zelf taken uitvoeren.

Een vergadering tussen vakbonden en directie bracht gisteren geen soelaas. Koen Verbesselt (BBTK); de onderhandelingen met de directie hebben voorlopig niet tot een oplossing geleid. Morgenvroeg omstreeks 9 uur worden de gesprekken hervat. Wij staken dus voort en zullen pas het werk hervatten als er een oplossing uit de bus is gekomen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio