Prioriteit gaat evenwel naar drie andere tramlijnen

Tramlijn van Ninove naar Brussel komt er

Ninove -

De Lijn denkt er meer en meer aan om een tramlijn aan te leggen tussen Brussel en Ninove. De vervoersmaatschappij voerde een zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. En die zette het licht op groen voor de tramlijn.

De Lijn onderzoekt al een tijdje de inplanting van mogelijke tramlijnen tussen Brussel en de Vlaamse regio’s. Zo werd de mogelijkheid onderzocht om tramlijnen vanuit Heist-Op-Den Berg en Zaventem naar Brussel te laten rijden en vanuit de Brusselse rand naar Boom en Willebroek. Ook denkt De Lijn aan een tramlijn tussen Ninove en Brussel via Gooik en Dilbeek. De historische boerentram tussen Ninove en Brussel zou daarmee terug in ere hersteld worden.

De Lijn en het Vlaams Gewest onderzochten de voorbije maanden of de inplanting van deze tramlijnen haalbaar is. ‘En dat blijkt voor elk van deze vier tramlijnen het geval te zijn. Telkens zijn de baten groter dan de kosten. Maar op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse is gebleken dat drie van de vier deeltracés prioriteit krijgen’, zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). ‘De tramlijn tussen Ninove en Brussel is daar niet bij, maar zal wel op middellange termijn gerealiseerd worden.’

Bij die tramverbinding werd eerst geopperd om een zijtak te laten aansluiten op deze lijn, vanuit Leerbeek bij Gooik. Maar dat zal uiteindelijk niet het geval zijn. Die tramlijn zou namelijk te weinig opbrengen in vergelijking met de kosten.

‘De tramlijnen zullen voor een betere mobiliteit zorgen. Mede dankzij de realisatie van het GEN-netwerk op het spoor, zullen treinreizigers vlot kunnen overstappen op de tram en omgekeerd.’

Tracé onbekend

In een volgende fase zal De Lijn een zogenaamd Plan MER uitvoeren, een milieu-effectenrapport, terwijl ook de tracéstudie nog uitgevoerd moet worden. Tot op de dag van vandaag is namelijk nog niet bekend langs welk tracé de tram tussen Ninove en Brussel zal rijden.

In de zomer van dit jaar al wil De Lijn evenwel haar voorkeurstracés bekendmaken. Daarvoor zal ook overleg gevoerd worden met de plaatselijke besturen, dus ook met het stadsbestuur van Ninove.

‘De stem van de gemeenten is voor ons inderdaad belangrijk. Hun inbreng zal mee bepalend zijn voor de uiteindelijke keuze van de tracés. In het najaar willen we de uiteindelijke voorstellen voorleggen aan minister Crevits en aan de Vlaamse regering ter goedkeuring’, vult Johan Van Looy, de directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, aan.

Toch nog één opvallende vaststelling. De Lijn zal met haar tramstudies naar de bevolking trekken. Dat zal gebeuren van half mei tot eind juni. De informatietentoonstellingen zullen worden opgesteld in onder meer Dilbeek en Lennik, maar niet in Ninove.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio