Kennisgevingsnota geeft idee van ingrijpende veranderingen

N42 wordt omgebouwd tot primaire verbindingsweg

N42 wordt omgebouwd  tot primaire verbindingsweg

Op de Infomarkt rond de ombouw van de N42 tot echte primaire weg, kwamen veel nieuwsgierige omwonenden een kijkje nemen. Foto: dpw

Wetteren / Oosterzele / Zottegem -

Een viervaksbaan, soms ontdubbeld, met ernaast aan weerszijden een ventweg: zo zou de N42 er tussen de N9 in Wetteren en de N46 in Oombergen in de toekomst kunnen uitzien. Een tunnelscenario aan de kruisingen met N9 en N46 lijken vast te staan.

De N42 staat in het ruimtelijk structuurplan ingevuld als een primaire weg cat. II, maar in praktijk voldoet het stuk tussen Wetteren en Oombergen niet aan die functie. De weg is te smal, onveilig en kan de capaciteit aan verkeer niet slikken. Daarom wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de steenweg ombouwen om er een échte primaire weg van maken. Samen met studiebureau Grontmij wordt uitgezocht hoe die herinrichting het best kan gerealiseerd worden.

Een eerste fase van dat ombouwproces is het opstellen van een kennisgevingsnota, die moet leiden tot het realiseren van een milieu-effectenrapport. Die nota – zeker geen definitief plan, maar wel richtinggevend – ligt nog een maand ter inzage in de gemeentehuizen van de gemeenten Oosterzele, Wetteren, Zottegem en Herzele. Inspraak, concrete en zinvolle reacties zijn welkom.

Twee tunnels

Kern van de zaak is dat de N42 vlotter doorstroombaar en veiliger moet worden. Struikelblok momenteel zijn onder andere de diverse invalswegen tussen de N9 in Wetteren en de N46 in Oombergen. In de nieuwe scenario's zouden er op het tracé maar drie straten rechtstreeks aansluiting krijgen op de N42: de Gijzenzelestraat, Geraardsbergsesteenweg en Yshoute.

Aan het kruispunt Mariagaard-industriezone Vantegem zou wel een kruispunt met lichten komen. Op de plaats waar de Reigerstraat nu op de N42 aansluit, zou een ondergrondse verbinding komen met de Korte Ambachtenstraat.

Wie vanuit de andere straten de steenweg op wil, zal moeten rondrijden naar één van de drie plekken die op de N42 aansluiten.

Aan het kruispunt met de N9 in Wetteren zou een tunnel komen om het verkeer vanuit Wetteren rechtstreeks te laten doorrijden naar de E40 en omgekeerd.

Het verkeer van de N9 komt boven de tunnel op een rotonde en kan dan de N42 oprijden via ventwegen. Tussen Hotel Otus en het Frunpark zou de weg liefst 26 meter breed worden.

Aan het kruispunt met de N46 in Oombergen, zou ook een tunnel komen. Hoe de nu veel te smalle N42 geconcipieerd zal worden, daar zijn diverse alternatieven voor. Men kan opteren voor een 2x1 of 2x2-rijstrokenverhaal. Feit is dat traag landbouwverkeer, beter niet meer op de N42, maar op zijdelingse ventwegen terecht komt. Ook fietsers zullen overal veilig en ver van de weg rijden.

Opvallend is een ontdubbelingscenario van de N42 van aan de E40-rotonde tot aan Kwaadbeek, waarbij een nieuwe weg gecreëerd zou worden door wat nu nog weilanden zijn. In het hele plan zit ook de bouw van ee carpoolparking aan de E40.

Nogmaals: dit is nog de prille beginfase van de ombouw van de N42.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio