Gemeenten verwerpen politietaken voor gemeenschapswachten

Gemeenten verwerpen politietaken voor gemeenschapswachten

Foto: Photo News

De Vlaamse steden en gemeenten verwerpen Milquets plan om politietaken over te hevelen naar de gemeenschapswachten. Het advies van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is ongunstig, bericht De Tijd.

Vorige week raakte bekend dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) enkele opdrachten van de politie wil overhevelen naar de gemeenschapswachten. De ontwerpteksten voor de wetswijziging en een koninklijk besluit waren al klaar. Alleen de VVSG moest nog advies uitbrengen en dan zou Milquet alles voorleggen aan de ministerraad. Maar het advies is ongunstig.

Milquet wil vooral de politiekorpsen meer tijd geven voor hun ‘kerntaken’. De plannen van Milquet zijn heel concreet. In de toekomst zullen de gemeenschapswachten de beelden van bewakingscamera’s in de straten mogen bekijken, weliswaar maximaal 30 procent van hun werktijd. Ze zullen de bewaking mogen doen op evenementen, zoals kermissen, markten, buurtfeesten. Ze zullen bij betogingen en manifestaties nadarhekken en verkeersborden mogen plaatsen. Bij festiviteiten mogen ze iedereen aan de ingangen controleren. Weliswaar allemaal onder het gezag van de politie.

Toch verwerpen de Vlaamse gemeenten en steden Milquets plannen. Twee op de drie gemeenten hebben nog geen gemeenschapwacht. De steden en gemeenten vinden ook dat minister Milquet de basisidee achter de gemeenschapswachten vergeet. Het was vooral een tewerkstellingsmaatregel voor lager opgeleide mensen. Het profiel van de huidige gemeenschapswachten is volgens de VVSG niet geschikt voor de ‘professionalisering’ die Milquet voor ogen heeft. Ook al omdat de gemeenschapswachten nu geen weekend- en avondwerk doen, terwijl de politietaken die Milquet hen wil geven, vooral dan plaatsvinden.

Corrigeer

NIEUWS