Leo De Ryck zoekt materiaal voor expo over WOI

Op zoek naar sporen van de Groote Oorlog

Leo De Ryck uit Affligem wil zoveel mogelijk herinneringen verzamelen naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de eerste wereldoorlog volgend jaar.

Sanne De Backer

Leo De Ryck gaat op zoek naar mysteries zoals de vlag van de Hekelgemse oud-strijders uit WOI, waarop prijkt ‘Oud-strijders 1914-1919’. ‘Hebben de Hekelgemse soldaten een jaar langer gevochten? Om deze zaken op te lossen wordt er naar een samenwerking gezocht met de heemkundige kringen en een grondig onderzoek gedaan naar beschikbare bronnenmateriaal in elke gemeente.‘, zegt hij.

Leo De Ryck werd in 2010 uitgeroepen tot ‘Ereburger van Affligem’. Hij is lid van een stapel verenigingen en stichter van onder meer de Heemkring Belledael en het Roemeniëcomité Noroc. Daarnaast is De Ryck ook eerste schepen (Lijst Burgemeester) in Affligem.

Het begon allemaal toen provincie Vlaams-Brabant besloot regionale initiatieven te steunen rond de 100-jarige herdenking van WOI. ‘Naast de herdenking van WOI is ook een andere datum belangrijk, namelijk 3 september 1944, 70 jaar geleden de bevrijding van Affligem. Graag had ik daaromtrent de medewerking gehad van de inwoners van Affligem en erbuiten. Ik ben actief op zoek naar herinneringen uit de ‘Groote oorlog’. Misschien hebben mensen nog foto’s, dagboeken, medailles of andere voorwerpen, op zolder of in schoendozen. De bedoeling van deze verzameling is een overzichtstentoonstelling houden en ook naar de scholen toe een beter beeld kunnen geven van ‘Onze soldaten uit de Groote oorlog’’, voegt De Ryck eraan toe. Toch heeft Leo De Ryck al heel wat materiaal bij elkaar kunnen sprokkelen. ‘Zelf heb ik het geluk gehad heel wat oudstrijders in levende lijf te ontmoeten, zoals Frans Van den Bossche uit Essene en Jules Vanden Bossche, de laatste vuurkruiser. Met medewerking van de familie kon ik ook de oorlogsbelevenissen samenstellen van Theofiel Bornauw. Er valt dus al heel wat te raadplegen’, vertelt De Ryck.

In samenwerking met de heemkundige kring Belledaal wordt een concept uitgewerkt, zodat een reizende tentoonstelling vanaf augustus 2014 definitief van start kan gaan. Ook spelprogramma's worden op touw gezet in samenwerking met de Affligemse gemeentegidsen en vzw De scriptomanen. ‘Bovendien proberen we nog een nocturne voorstelling te organiseren in het kasteel Verbrugghen, vermits dat gebouw in Affligem het hoofdkwartier was van de Duitsers tijdens de eerste wereldoorlog. Op de seniorenbeurs in Affligem op 11 juni wordt al een kleine tentoonstelling opgebouwd met het verzamelde materiaal.’

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus