Jongeren pleiten voor voortzetting NERO-project

Jong VLD wil geen strengere GAS-wet

Jong VLD wil geen strengere GAS-wet

Ondervoorzitter Bavo Anciaux (tweede van links) en de leden van Jong VLD Mechelen willen geen strengere GAS-wet in hun stad. Foto: clh

Mechelen -

Jong VLD Mechelen vraagt aan burgemeester Bart Somers (Open VLD) om de nieuwe, strengere GAS-wet niet toe te passen in de Dijlestad. ‘Wij willen niet weten van GAS-boetes voor 14- en 15-jarigen’, aldus voorzitter Steffi Lauwers.

Afgelopen donderdag werd de verstrenging van de GAS-wet in het federaal parlement goedgekeurd. De nieuwe wettekst voorziet onder meer dat gemeenten en steden hun overlastboetes mogen verhogen tot maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen. De wet, die binnen zes maanden in voege treedt, bevat verder ook een leeftijdsverlaging van 16 naar 14 jaar. De steden en gemeenten beslissen wel autonoom of ze de gemeentelijke administratieve sancties hanteren, voor welke feiten ze dit doen en of ze ook gelden voor minderjarigen.

‘Wij zijn geen voorstander van hogere GAS-boetes en een leeftijdsverlaging’, stelt Lauwers. ‘De stad moet inzetten op preventie en voorwaardelijke boetes, in plaats van een strenger GAS-reglement in te voeren. Zo kan ze bijvoorbeeld meer plaszuilen en vuilbakken plaatsen in de straten waar de overlast het grootst is.’

‘Voor minderjarigen die voor overlast zorgen, bestaat in Mechelen reeds het NERO-project en dit project is een succes’, zegt Bavo Anciaux, ondervoorzitter van Jong VLD Mechelen. ‘Wij verwachten dat de stad dit project voortzet en afziet van GAS-boetes voor 14- en 15-jarigen.’

Via NERO worden de ouders betrokken en worden afspraken gemaakt om nieuwe problemen te voorkomen. Meer dan negen op de tien jongeren zouden niet recidiveren nadat ze geen boete dienden te betalen.

‘Wij steunen ook het advies van de jeugdraad om naar een duidelijker kader te gaan waarvoor GAS-boetes opgelegd worden’, gaat Anciaux verder. ‘Dit kader zal bijdragen tot een sterker draagvlak.’

Het Mechels GAS-systeem werd eerder fel bekritiseerd nadat onder meer boetes werden uitgeschreven voor het eten van een broodje op kerktrappen of voor het plukken van een bloempje. Intussen werkt de gemeenteraad aan een hervorming. In september zou die concreet moeten worden.

Burgemeester Bart Somers (Open VLD), groot pleitbezorger voor de GAS-wet, is het eens met de jonge partijgenoten. ‘We zullen onderzoeken of het NERO-project past binnen de nieuwe wetgeving. Beiden leunen alleszins nauw bij elkaar aan’, zegt hij. ‘In Mechelen hebben we de GAS-wetgeving voor min-18-jarigen nooit ingevoerd. Wij hebben een eigen project en maken op dit moment de oefening: wat is overlast, wat niet.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio