Vlaamse overheid start proefproject in kleinere steden

Nog dit jaar deelfietsen in Gent

Nog dit jaar deelfietsen in Gent

Gent kent nu alleen kleinschalige initiatieven als Max Mobiel of de Blue Bikes van de NMBS.

GENT -

In Gent start nog dit jaar een proefproject met deelfietsen, naar analogie met Antwerpen en Brussel. De bedoeling is dat je op één plek een fiets kunt oppikken en die op een andere plek weer kunt parkeren. De Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (SP.A) en Hilde Crevits (CD&V) zetten hun schouders onder het initiatief.

De deelfietsen, zoals de Villo’s in Brussel of de Antwerpse Velo’s, vormen een project dat in Gent maar niet van de grond komt. Het vorige bestuurscollege haalde de hoge kostprijs aan en verwachtte zich aan juridische problemen met de aanbieders, die ook de bushokjes en afvalkorven onderhouden. Gent had een kost berekend van 1,5 miljoen euro per jaar om deelfietsen georganiseerd te krijgen.

Studie

Nu neemt de Vlaamse regering dus zelf het initiatief om het project van de grond te krijgen in Gent en in Roeselare. Dat gebeurt op aangeven van Vlaams minister van Mobiliteit Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Steden Freya Van den Bossche (SPA). ‘In eerste instantie starten we met een studie die onderzoekt welke bestaande systemen beide steden hebben en wat er nodig is om meer mensen op de fiets te krijgen voor hun verplaatsingen. Hoeveel fietsen zijn er nodig voor deze kleinere steden?’, zegt Katrien Rosseel, woordvoerster van minister Crevits.

September

‘Ook de locaties waar die fietsen gestald worden, brengen we dan in kaart. In september moet die studie klaar zijn en kunnen we aan de uitwerking van een proefproject beginnen. Daarvoor moeten we goed begrijpen hoe de mobiliteitsstromen in mekaar zitten: waar willen de mensen een fiets kunnen afhalen?, zegt Rosseel.’

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) heeft vragen bij de financiële haalbaarheid van een deelfietsensysteem zoals in Brussel of in Antwerpen. ‘In Gent is dit volgens mij niet mogelijk omdat de stad niet groot genoeg is om een betaalbaar systeem op poten te zetten. De fietsstations vragen een grote personeelsinzet en dito kost. Zo merkt men in Brussel dat veel fietsen slechts in één richting worden gebruikt en dat die fietsen vervolgens door personeelsinzet moeten worden teruggebracht, wil je geen leeg fietsstation hebben. Ik denk dat we naar een alternatieve oplossing moeten zoeken en kijken hoe we de bestaande initiatieven nog kunnen uitbreiden.’

Namen

Op dit moment houden de Vlaamse excellenties de boot nog af over het prijskaartje en of de Vlaamse overheid daar een deel van zal willen dragen: ‘Dat wordt in een latere fase bekeken.’ Antwerpen betaalt jaarlijks 3 miljoen euro voor duizend Velo’s. Geld dat bekostigd wordt met de inkomsten uit parkeerboetes. In Wallonië is onlangs een project voor fietsdelen in het kleinere Namen met succes van start gegaan.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio