Stadsontwikkelingsbedrijf wil doorgaan met project

Rechter legt bouw Kaai 24 op Muide stil

Rechter legt bouw Kaai 24 op Muide stil

Het project Kaai 24 bevat 72 appartementen, waarvan bijna de helft sociale en bescheiden appartementen.

Gent -

Kaai 24, een bouwproject van het Stadsontwikkelingsbedrijf op de Muide, werd door de kortgedingrechter stilgelegd. Op die bouwplek dreigde een van de oude treinsporen definitief te verdwijnen. De plek ligt in een beschermd stadsgezicht. Tom Balthazar (SP.A), de bevoegde schepen, wil overleggen met de dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Het project wil hij in elk geval voortzetten.

Het woonproject Kaai 24 maakt deel uit van het stadsontwikkelingsproject De Nieuwe Voorhaven op de Muide, waarmee de beschermde industriële site rondom de havenloodsen aan de Voorhavenkaai wordt herontwikkeld.

Kaai 24 wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige Loods 24 aan de Voorhavenlaan en bevat 72 appartementen (20 sociale, 15 bescheiden en 37 marktconforme) rond een gemeenschappelijke binnentuin, 79 semi-ondergrondse bewonersparkeerplaatsen en een gemeenschappelijke dakkamer met buitenterras. Het project heeft hetzelfde volume als de voormalige katoenloodsen. Dierendonckblancke samen met Lust-architecten ontwierp het gebouw.

Loods 22 is al gerestaureerd tot kantoren en lofts. Ook loods 23 wordt verbouwd tot 24 lofts en kantoren (door projectontwikkelaar Locus). Met de loodsen 20, 22, 23 en 26 is de Voorhaven een van de grootste beschermde stadsgezichten van Gent. Op die plek zijn de kasseien en vijf parallelle treinsporen beschermd. Een van de sporen dreigde definitief te verdwijnen onder de gebouwen van Kaai 24.

Inspraak

Voorhaven vzw tekende protest aan. ‘De plannen zijn gemaakt zonder inspraak van de buurt en zonder rekening te houden met deze prachtige site. Meer dan 120 buren dienden een bezwaarschrift in, maar stad en provincie legden die gewoon naast zich neer’, zegt de vzw. Die vzw vindt dat het alternatief dat de Japanse architect Takaharu Tezuka tekende, moet worden gerealiseerd. Het gaat om glooiende landschapsgebouwen.

Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling, zegt dat het om een eenzijdig verzoekschrift en een voorlopig verbod gaat. ‘Dirk Valvekens (een van de actievoerders in de zogenaamde ‘kasseienoorlog’ op de Muide) en zijn vennootschappen verzetten zich tegen het project. Wij zullen de rechter proberen duidelijk maken waarom dit een goed project is. Die sporen waarvan sprake is, zaten verborgen onder gras en grond en waren ons onbekend’, zegt Balthazar.

Vroeger liepen langs en tussen de loodsen diverse sporen. Balthazar zegt dat hij zal onderhandelen met Onroerend Erfgoed om na te gaan hoe die sporen kunnen bewaard blijven. Andere sporen worden eruit gehaald en nadien weer geïntegreerd in het project.

Hij spreekt tegen dat er geen inspraak zou zijn geweest. ‘Alles is zorgvuldig verlopen. Er is heel wat informatie gegeven tijdens het vergunningsproces. Er is een vergunning voor dit project en we willen ermee doorgaan. Het gaat om een complex met bescheiden en sociale woningen. Het project is een antwoord op het tekort aan betaalbare woningen in onze stad’, aldus Balthazar.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio