Voorzitter Raad van bestuur praat voor het eerst concreet over nieuwe Floraliên

Floraliën trekken kleurrijk lint van groen door de stad

Michel Vermaerke: ‘Een deel van de Floraliën kan gratis zijn en een deel betalend.’

Gent - De eerstvolgende Floraliën Gent zullen niet zoals aanvankelijk voorzien plaatsvinden in 2015, maar in 2016. Ze zullen ook niet langer te bezoeken zijn in de afzondering van de expohallen van Flanders Expo. ‘We willen met de Floraliën Gent een kleurrijk lint van groen door de stad trekken. Als het even kan van Gent-Sint-Pieters tot aan het Baudelopark’, aldus Michel Vermaerke, de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde, organisator van de Floraliën.

Het zijn cruciale momenten voor de Floraliën Gent. Het eeuwenoude paradepaard van de Gentse sierteelt was aan vernieuwing toe, en na een nieuwe top aan het hoofd van de organisatie, volgt nu de vernieuwing zelf. Die vernieuwing  _ met respect voor de traditie zoals dat in die gevallen uitdrukkelijk gezegd wordt _ vertaalde zich onder meer in een nieuw logo, maar dezer dagen blijkt nu ook  dat het menens is:  woensdag zat  een afvaardiging van het Floraliënbestuur samen met een aantal diensthoofden van de stad om  er de nieuwe plannen toe te lichten. Achterliggende idee van de vernieuwing is dat de Floraliën _ veel meer dan in het verleden _ meer willen zijn dan een (destijds) vijfjaarlijks gebeuren. De Floraliën willen op een aantal belangrijke momenten tonen dat ze partner zijn van de stad en van een aantal cultuur- en sporthuizen. Maar uiteraard zullen de Floraliën, echt een groot evenement blijven, en in de toekomst wellicht zelfs om de vier jaar, in plaats van om de vijf jaar.
 
‘We willen met de eerstvolgende editie van de Floraliën een kleurrijk lint van groen door de stad trekken’ zo licht de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Michel Vermaerke het gloednieuwe project toe: ,Een groen lint, dat wat ons betreft start aan het Sint-Pietersstation, en via het ICC en Citadelpark, over het Sint-Pietersplein naar de binnenstad trekt, bij voorkeur via de Kouter  tot aan het Baudelopark. Hoe we dat concreet gaan invullen zal in een later stadium blijken, maar we denken aan een gedeelte dat publiek is en waar iedereen zal kunnen van genieten, en op bepaalde speciale sites, in gebouwen of in tenten, kunnen er thematentoonstellingen zijn waar men tegen betaling naar binnen kan. ‘
 
‘Ja, we hebben al een aantal concrete ideeën’,  gaat Vermaerke verder ‘zo zie ik de bezoekers die met de trein naar Gent komen vanuit het vernieuwde Sint-Pietersstation een zintuiglijke tuin binnenwandelen, waar ze niet alleen visueel verwonderd worden, maar waar alle vormen van zintuiglijke waarnemingen geprikkeld worden. Ook mensen met een visuele handicap moeten van het evenement kunnen genieten. Ik vind dat de Floraliën op dat vlak ook een sociale functie kunnen vervullen. We willen ook samenwerken met scholen en er de jeugd en kinderen bij betrekken. Zo zie ik het perfect mogelijk dat die samen met een tuinaanlegger zeg maar een wilgentuin in een van de Gentse parken aanleggen. En ja, bepaalde onderdelen van het evenement dat de Floraliën zijn, zouden na het evenement in de stad aanwezig kunnen blijven.’
 
‘Maar we hebben de wijsheid niet alleen in pacht, en ideeën, daar moet je over praten, die moet je laten evolueren.  We gaan ons in onze drang naar vernieuwing niet in een wild avontuur storten. Daarom ook dat we met de stadsdiensten gaan praten: organisatoren van OdeGand en van het Lichtfestival, daar kunnen we veel van leren.
 
Volgens Vermaerke was de vernieuwing van de Floraliën echt nodig: ,Stedelijke omgevingen doen het tegenwoordig goed, maar het valt wel op dat het net die steden zijn die de kaart van  groen en blauw trekken, zoals New York en Freiburg, die het goed doen. En met groen en blauw heb ik het dan voor alle duidelijkheid niet over partijkleuren, daar spreek ik me niet over uit, maar over planten en water. En Gent zit op dat vlak goed, en met de Floraliën willen we die kenmerkende elementen van de stad nog veel mee onder de aandacht brengen. Blijvend. Een stad kan op die manier een referentiecentrum van beleving rond groen worden.  Voeg daar de culturele elementen die Gent rijk is bij, en je bekomt een beleving die heel inspirerend kan werken. En die groenbeleving is ook goed voor de sector, die er op termijn voordeel zal uit halen.’
 
Vermaerke  zegt dat hij met een goed gevoel uit het gesprek met de stadsdiensten is gekomen:  ,Natuurlijk zijn er nog een aantal vragen naar de haalbaarheid. Maar we gaan alles goed voorbereiden, en dat is ook één van de redenen waarom we pas in 2016 met een eerste grote nieuwe editie komen.  In 2015 zullen er wel een aantal florale evenementen zijn, onder meer naar aanleiding van The Treaty of Ghent.  We beseffen ook dat de nieuwe aanpak met een parcours door de stad  impact zal hebben op de bewoners, onder meer in de omgeving van het Citadelpark, en we willen die bewoners daar op een of andere manier ook bij betrekken. Tegen eind 2013 willen we voor onszelf meer duidelijkheid, tegen eind 2014 moeten we een sterk uitgewerkt plan hebben, zodat de sector echt concreet aan de slag kan.’
 
Samenwerken
 
 
‘Ja, ik heb een goed gevoel, maar ik weet uit ervaring ook dat elk veranderingsproces in het begin op weerstand stuit. En wie de grote lijnen van ons plan hoort, kan zich afvragen wat we inderdaad met de VIP-avonden en zo zullen doen. Nee, die gaan we niet overboord gooien.’
Achterban
Vermaerke legde de vernieuwingsplannen woensdagavond ook voor aan de leden van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Tuinkunde voor. Erevoorzitter Graaf André de Kerchove de denterghem _ die recent ontslag nam als voorziter,  gaf het nieuwe project zijn enthousiaste steun.  Een groot deel van de leden leek gemotiveerd. Vooral de jongere opkomende generatie ziet een economisch potentieel van de nieuwe aanpak. In de sterkere band met Gent zien ze een win-winsituatie, al waren er _ zoals gebruikelijk bij veranderingsprocessen _ uiteraard ook een aantal sceptische bedenkingen en vragen rond de praktische uitvoerbaarheid van het nieuwe project.'
 
 
 
 
 
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio