Stad en Stadsontwikkelingsbedrijf sluiten akkoord met actievoerder

Meer groen in project Oude Dokken

Gent -

Stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) sloten een dading met een actievoerder die bij de Raad van State een klacht had ingediend tegen het project Oude Dokken. Ze kwamen tot een akkoord en de actievoerder ziet af van zijn klacht. Aan beide kanten van het Houtdok komt er geen bebouwing, maar groen.

Pieter Van Vooren, van de actiegroep Bewoners voor een Koopvaardijpark, diende een klacht in tegen het project Oude Dokken omdat hij van mening is dat de stad onvoldoende groenruimte heeft gepland om te beantwoorden aan haar eigen normen daarover. Hij stipte aan dat in de opmaak van het milieueffectenrapport bij het ruimtelijk uitvoeringsplan de stad nooit de alternatieve plannen die werden ingediend, heeft onderzocht.

Hij werd daarin gevolgd door een auditeur van de Raad van State. Als de Raad van State dat advies zou volgen, ontstond er een probleem voor de rechtszekerheid en zou het uitvoeringsplan Oude Dokken worden vernietigd. Wat zou betekenen dat het werk moest worden overgedaan. Daardoor zou de uitvoering van het grootscheepse woningenproject ernstig worden vertraagd.

De komende jaren moet de omgeving van de drie oudste dokken van Gent veranderen in een volledig nieuw stadsdeel. In dat gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen ongeveer 1.500 nieuwe woningen, groene en open ruimten, recreatiemogelijkheden, kleinhandel en publieke voorzieningen. Nieuwe voetgangers- en fietsersbruggen moeten een aansluiting op de historische binnenstad garanderen. De eerste brug werd vorig jaar al in gebruik genomen.

‘De dading houdt in dat er langs de westelijke en oostelijke zijde van het Houtdok geen bebouwing komt. In de plaats worden parken gemaakt’, zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Stadsontwikkeling. ‘Langs de westelijke kant kunnen we door een deeltje van de weg te verleggen aansluiting krijgen bij het parkje aan de Sport- en Roerstraat. Dan heeft de Muidewijk er een mooie groenzone bij. Langs de andere kant richten we ook een park in.’

Dat betekent dat er in het project Oude Dokken minder woningen komen. ‘Maar we willen een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Afrikalaan maken. Daar zitten bedrijven die ofwel willen verhuizen, ofwel meer geconcentreerd willen werken. Daar kunnen nieuwe woningen komen. Alleen zullen ze er wat later staan’, zegt Balthazar.

Voortwerken

Door deze dading kunnen de drie geselecteerde kandidaten voor de zone Handelsdok Oost in elk geval voortwerken. Het project kan vooruit. Ook het duurzame kantoorgebouw dat de projectontwikkelaar Alides wil bouwen aan de zwaaikom kan worden gerealiseerd.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio