Gras en bodembedekkers in Dilbeeks straatbeeld

Dilbeek wil af van kale grindstroken

Dilbeek wil af van kale grindstroken

In de Moortebeekwijk hebben de bewoners zelf bloemen in de berm geplant.

Dilbeek -

Dilbeek wil komaf maken met de typische grindstroken die overal in de gemeente langs voetpaden te vinden zijn. Het nieuwe gemeentebestuur wil deze kale grindstroken vervangen door gazon of bodembedekkers volgens de keuze van de buurtbewoners.

‘Het is typisch voor Dilbeek: een voetpad, gecombineerd met een rode of grijze grondstrook. Dit oogt niet alleen lelijk, het is bovendien een bijzonder arbeidsintensief werkje om te verhinderen dat het onkruid op deze grindstroken de bovenhand krijgt’, zegt schepen van groenonderhoud Karel De Ridder (Groen). ‘Wij willen het straatbeeld groener en stap voor stap zullen we overal deze grindstroken vervangen door gazon of door bodembedekkers. De buurtbewoners zelf zullen kunnen oordelen voor welke van beide mogelijkheden ze opteren.’

Het grote voorbeeld van het groener maken van het Dilbeeks straatbeeld is de Moortebeekwijk. ‘Hier is de vergroening vorig jaar al gestart. Met succes, zo blijkt. Een aantal mensen hebben zelf spontaan bloemen gezaaid op een aantal stroken wat een bijzonder mooi effect heeft. Straat per straat willen we dit voorbeeld volgen. Wellicht hebben we hier een vijftal jaar werk mee. De straten die deel uitmaken van het masterplan van Dilbeek, slaan we voorlopig over omdat eerst duidelijk moet zijn, waar we met de herinrichting van deze straten naar toe willen’, aldus Karel De Ridder. ‘Ook voor nieuw aan te leggen straten houden we met deze planning rekening. De groenstrook gaan we wel systematisch tussen de straat en het voetpad aanleggen omdat dit veiliger is voor de voetgangers. Nu ligt in de meeste straten de grindstrook tussen de woningen en het voetpad.’

Waarom Dilbeek voor deze ‘groene’ aanpak opteert ? ‘Als gemeente hebben we ons er toe verbonden om geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Het onkruid gaan we te lijf met harken, vegen en wegbranden. Maar dat is bijzonder tijdrovend en vrij duur voor de gemeente. Gazon moet men regelmatig maaien maar dit gaat sneller en kost de gemeente ook minder’, aldus Karel De Ridder.

Dilbeek wil het onderhoud van de groenstroken met eigen personeel doen en met de hulp van een sociale werkplaats zoals dit nu al gebeurt.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio