Hof van Cassatie verbreekt arrest over verdwenen pv’s Operatie Kelk

Het Hof van Cassatie heeft het arrest verbroken dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling had uitgesproken over de verdwenen processen-verbaal in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik en schuldig verzuim binnen de katholieke Kerk. De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling moet nu in een andere samenstelling opnieuw over het dossier oordelen.

Half oktober 2012 raakte bekend dat er tientallen pv’s verdwenen waren uit het dossier Operatie Kelk. Nadien meldde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Kamer dat het om 445 stukken ging. Die verdwenen in de periode net voordat onderzoeksrechter Wim De Troy, die het onderzoek eerst leidde, vervangen werd door onderzoeksrechter Colette Calewaert. Een aantal pv’s zouden per vergissing door de poetsvrouw zijn weggegooid, maar een deel zou ook door De Troys toenmalige griffier, Peggy Coppens, zijn meegenomen naar huis zonder dat ze ooit terugkeerden.

Toen onderzoeksrechter Calewaert de zaak in handen nam, stelde ze de verdwijning van de stukken vast en maakte ze daarvan proces-verbaal op. Het dossier is dankzij een reeks kopieën weer volledig. In februari oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling dat de procedure niet aangetast was door enig gebrek en dat het gerechtelijk onderzoek dus kon verdergaan.

Het parket-generaal had dinsdagvoormiddag de verbreking van dat arrest gevorderd omdat voormalig bisschop Roger Vangheluwe en zijn advocaat niet gehoord waren. Het hof van cassatie is nu op die vordering ingegaan.

Corrigeer

NIEUWS