Stad en politie staan voor moeilijke besparingen

Stad en politie staan voor moeilijke besparingen

Ongeveer 20 leden van de politievakbonden kwamen naar de gemeenteraad. Foto: dvh

Gent -

Burgemeester Da- niël Termont zei maandagavond in de gemeenteraad dat ook de politie moet besparen. Dit jaar is dat 2,2 miljoen euro en voor de komende jaren wordt de oefening nog gemaakt.

Op de publieksbanken hadden ongeveer 20 vakbondsleden van VSOA en NSPV plaatsgenomen. Zij bleven rustig luisteren. De oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang trokken van leer tegen de besparingsplannen van 2,2 miljoen. Besparingen bij de politie kunnen niet, zo klonk het. Veiligheid is een kerntaak en daarop kun je niet besparen. Isabelle De Clercq (N-VA) wilde weten of de besparing van 13 tot 17 procent ook geldt voor de hele legislatuur. Veli Yüksel (CD&V) vreest dat het aantal politiemensen onder de duizend zakt.

Burgemeester Daniël Termont schetste de penibele financiële situatie waarin de stad is terechtgekomen. Hij gaf een uitvoerige opsomming van alle financiële tegenslagen. Dat gaat van verhoogde pensioenbijdragen, minder aanvullende personenbelasting, 43 miljoen minder inkomsten door de vrijmaking van de energiemarkt, 11 miljoen toeslag voor Gesco-personeel, het verlies van dividenden van Dexia en 26 miljoen euro verlies door de vrijstelling van de onroerende voorheffing op outillage en bedrijven. Daarnaast moet de stad door de bevolkingsevolutie voor meer kinderopvang, meer onderwijs en meer zorg voor de vergrijzing instaan.

Vakbonden

Hij stelde dat bij het bekendmaken in maart van de bewarende maatregelen voor het stadspersoneel duidelijk was gezegd dat satellietorganisaties als het OCMW en de politie ook moesten besparen. De bevriezing van de aanwervingen bij de politie ligt vast tot de eerste mobiliteitscyclus in 2014. Ook de komende jaren moet worden bespaard. Het stadsbestuur werkt aan een meerjarenplanning.

Hij betreurde dat de korpschef de berekeningen aan de vakbonden had overgemaakt. ‘Op die manier creëer je onrust. Dat de vakbonden daar niet voor applaudisseren, is begrijpelijk, maar zij moeten beseffen dat we iets moeten doen’, zei hij.

Of de politie actie zal voeren bij de opening van de Ghelamco arena op 17 juli,kon Termont niet zeggen. ‘Dat moet u aan de vakbonden vragen. Er is een stakingsaanzegging, dus kunnen ze staken.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio