Wie assistentiehonden weigert, riskeert boete

Brussel -

Na het Brussels Gewest heeft nu ook het Vlaams Parlement een nieuw decreet waardoor assistentiehonden (ook als ze in opleiding zijn) niet meer kunnen geweigerd worden in publieke plaatsen. Wie voortaan assistentiehonden weigert op dergelijke plaatsen, riskeert hiervoor een politie- of GAS-boete.

De gewijzigde uitvoeringsbesluiten verschijnen nog voor het zomerreces in het Belgisch Staatsblad. Het vorige decreet voorzag een sanctie voor de toegangsweigering via een administratieve sanctie. Uit de praktijk bleek dat dergelijke bestraffing niet effectief was. Daarom besliste Vlaams Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet om de administratieve boeten te vervangen door politiestraffen.

Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, zorgt ervoor dat de hondenscholen attesten kunnen afleveren aan de assistentiehond en zijn begeleider, zodat zij zich identificeerbaar kunnen maken. Dankzij dit decreet wordt de weigering van een assistentiehond op een publieke plaats vanaf nu beschouwd als een strafrechterlijke inbreuk.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio