Stedelijk onderwijs kampt met stijgend aantal achterstallige facturen

Ruim 1,6 miljoen euro aan ontbetaalde schoolrekeningen

Ruim 1,6 miljoen euro aan ontbetaalde schoolrekeningen

Foto: WAS

ANTWERPEN -

Het Stedelijk onderwijs kampt met 1,6 miljoen euro aan achterstallige facturen van ouders die de schoolrekening niet betalen. In 2011 was dat nog 120.000 euro minder. De sociale dienst van het stedelijk onderwijs, speciaal recent opgericht om te bemiddelen in de dossiers, werkt aan een procedure om in de toekomst ook juridische stappen te zetten bij ouders die hardnekkig blijven weigeren hun schoolfacturen te betalen.

De onbetaalde facturen binnen het stedelijk onderwijs zijn een oud zeer. In 2011 waren de rekeningen opgelopen tot 1.488.855 euro. Een jaar later, in december 2012, stond de teller al op 1.611.516,80 euro in alle divisies van het stedelijk onderwijs. Dat becijferde het kabinet van onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD) half mei.

Vooral op scholen in Deurne (53 procent), Luchtbal (39 procent), Antwerpen-Noord (39 procent) en op het Kiel (26 procent) verlopen de betalingen moeilijk. ‘Wij stellen vast dat de meeste ouders volledige facturen niet betalen, los van de detail waarvoor de kost is gemaakt. In sommige gevallen zijn de ouders sneller geneigd een meerdaagse uitstap voor hun kind te betalen dan een maandelijkse factuur, uit vrees dat het kind niet zou mee kunnen op de geplande uitstap’, zegt Marinower.

In april 2011 al gaf de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de goedkeuring om via de inzet van maatschappelijk werkers van het OCMW diepgaande sociale onderzoeken uit te voeren in een aantal scholen. Die dienst X-Stra! opende tijdens het eerste projectjaar, het schooljaar 2011-2012, 85 dossiers in het basisonderwijs en 30 dossiers in het secundair onderwijs. Maar om het project breder te trekken naar meer scholen werkt sinds maart van dit jaar ook aanvullend een sociale dienst binnen het stedelijk onderwijs op de materie. Twee medewerkers, gecoacht door het OCMW, bemiddelen met ouders in bepaalde dossiers. ‘Deze sociale dienst opende sindsdien nog eens 77 dossiers in het basisonderwijs en 38 dossiers in het secundair onderwijs.’

Kansarmoede

De dienst werkt op vraag van een school die zelf de gezinnen selecteert waar er vermoedens zijn van wanbetaling, maar ook waar er vermoedens zijn van kansarmoede. ‘Ze voert een sociaal onderzoek van de gezinnen en peilt daarbij naar hun inkomen, schulden, huisvesting, gezondheid, opleidingsniveau, enzovoort. Als daaruit een multiproblematiek wordt vastgesteld neemt de sociale dienst contact op met de dienst X-Stra! voor verdere sociale hulpverlening, mits toelating van de ouders. Zijn de ouders al OCMW-klant , dan wordt er contact opgenomen met de maatschappelijk werker.’

Dat de sociale dienst sinds maart al aan een veel hoger aantal opgestarte dossiers zit, ligt volgens het stedelijk onderwijs aan de administratieve fouten die nu veel sneller worden opgespoord, zoals ouders die niet betalen omdat het hoederecht verdeeld is, of omdat er adreswijzigingen niet zijn opgenomen. ‘Daarvoor is geen sociaal onderzoek nodig en volgt op korte termijn wel een betaling’, zegt Joke Cortens van het stedelijk onderwijs.

De stijging van het eindtotaal van de facturen met 120.000 euro in een jaar tijd ligt er aan dat er niet in alle scholen opvolging was van openstaande facturen. ‘Alles wordt nu op een sociaal en ethisch verantwoorde manier opgevolgd.’

Tot dusver werd al in 115 dossiers tussengekomen door de sociale dienst. Dat resulteerde in 39 telefonische interventies en 33 spreekuren wat leidde tot acht directe betalingen, 38 afbetalingsplannen, vijf kwijtscheldingen en vier doorverwijzingen. Maar ook voor hardnekkige wanbetalers houdt het stedelijk onderwijs in de toekomst een slag om de arm. ‘Er wordt volop gewerkt aan de uitwerking van een juridische procedure die het mogelijk moet maken juridische stappen te zetten bij ouders die hardnekkig blijven weigeren hun schoolfacturen te betalen. De procedure zal aan het directiecomité van augustus 2013 worden voorgelegd’, aldus Marinower.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio