Gemeenteraad moet licht donderdagavond op groen zetten

Vlaams Manifest moet verfransing tegengaan

Vlaams Manifest moet verfransing tegengaan

‘We lijken op weg om een randgemeente van Brussel te worden’, verdedigt burgemeester De Dier zijn Vlaams Manifest. Foto: vmd

Denderleeuw -

De gemeenteraadsleden in Denderleeuw krijgen morgen donderdag een bijzonder agendapunt voorgeschoteld. De raadsleden moeten namelijk hun goedkeuring verlenen aan het Vlaams Manifest. Het manifest van N-VA moet de verfransing van Denderleeuw tegengaan.

In het Vlaams Manifest dat donderdag op tafel komt te liggen, staan enkele opvallende maatregelen om het Vlaamse karakter van Denderleeuw te verduidelijken. ‘We kunnen de nieuwkomers bijvoorbeeld doorverwijzen naar het Huis van het Nederlands en zo ook de taalcursussen promoten. Als er klachten zijn over anderstalige reclameborden kunnen we daartegen maatregelen nemen. De gemeentelijke gebouwen gaan we permanent bevlaggen met de Vlaamse leeuw en langs de invalswegen zullen ook borden komen met het opschrift Denderleeuw, een Vlaamse gemeente!’, somt burgemeester Jan De Dier (N-VA) op.

Maar daar stopt het niet bij. ‘We gaan alle verenigingen aanschrijven om het manifest na te leven. Dat kan bijvoorbeeld op voetbaltrainingen waar we lesgevers zullen vragen om alle lessen in het Nederlands te geven. Ook voor publicaties wordt best het Nederlands gebruikt. We gaan ons ook tot de handelaars richten met de vraag om hun klanten steeds in het Nederlands aan te spreken en Nederlandstalige namen voor initiatieven te gebruiken. We zullen handelaars ook aanmoedigen om nieuwe winkels een Nederlandstalige naam te geven.’

‘Ik vertel geen geheim meer als ik stel dat de verfransing van Denderleeuw steeds verder oprukt’, verduidelijkt burgemeester Jan De Dier de bestaansreden van het Vlaams Manifest. ‘Tot voor enkele jaren waren we een gewone gemeente in Vlaanderen. Vandaag de dag lijken we meer en meer op weg om een randgemeente van Brussel te worden. Dankzij de goede spoorverbindingen komen een pak mensen uit de Brusselse rand zich hier vestigen. En dat brengt verfransing met zich mee. Volgens de recentste gegevens is ook 13 procent van de bevolking van buitenlandse afkomst. We moeten er evenwel alles aan doen om het Vlaamse karakter van onze gemeente veilig te stellen. En dat kunnen we doen via het Vlaams Manifest. Bovendien moeten we er alles aan doen om ook bij de nieuwkomers het Nederlands bij te brengen. De Nederlandse taal verbindt ons allemaal, verhoogt de kans op tewerkstelling en dus op integratie.’

GAS-boetes

De Dier beseft dat het gros van de maatregelen niet afdwingbaar is. ‘Voor sommige zaken kunnen we evenwel voorwaarden opleggen. Een aannemer mag bijvoorbeeld geen anderstalige wegsignalisatie gebruiken. Gebeurt dat wel, dan kunnen we een GAS-boete opleggen. En als het OCMW financieel dient bij te dragen voor het onderwijs van anderstalige kinderen, kunnen we wel de inschrijving van de kinderen in een Nederlandstalige school eisen.’

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio