Kamercommissie Sociale Zaken keurt begrotingscontrole goed

Kamercommissie Sociale Zaken keurt begrotingscontrole goed

Volgende week ligt de wettekst al ter stemming voor in de plenaire vergadering. Foto: Photo News

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft woensdagavond meerderheid tegen oppositie de beslissingen van de laatste begrotingscontrole goedgekeurd. Dat gebeurde via amendementen op een wetsontwerp houdende diverse bepalingen. Tot onvrede van de oppositie, maar ook van de Raad van State, die zich vragen stelt bij deze manier van werken.

Terwijl beslissingen uit het begrotingsconclaaf doorgaans langs de commissie Begroting passeren, opteerde de meerderheid er nu voor langs de commissie Sociale Zaken te gaan en de maatregelen die de regering een tiental dagen geleden nam, aan een hangend wetsontwerp te koppelen. Kamerleden van de meerderheid goten de beslissingen in amendementen. Op die manier kan het parlementaire parcours wat worden ingekort.

Een aantal maatregelen moet immers dit jaar nog zijn vruchten afwerpen. Volgende week ligt de wettekst al ter stemming voor in de plenaire vergadering. Op de oppositiebanken weerklonk kritiek op deze ‘democratisch gevaarlijke’ gang van zaken. Maar ook de Raad van State betreurt de techniek. ‘Daardoor ontsnappen die regelingen aan de geldende verplichte voorafgaande vormvereisten, die waarborgen inhouden voor het tot stand komen van goede regelgeving’, luidt het.

Rechtsonzekerheid

De Raad van State heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de federale overheid op relatief korte termijn de nodige maatregelen moet nemen om de noodzakelijke besparingen te realiseren en om, onder de controle van de Europese Commissie, de opgelegde begrotingsdoelstellingen te halen. In dat opzicht stipt de Afdeling Wetgeving aan dat verschillende amendementen betrekking hebben op maatregelen voor de begroting voor volgend jaar, en dat zonder specifieke verklaring.

Meer in het bijzonder wijst de Raad erop dat de amendementen hoofdzakelijk fiscaal van aard zijn. “De spoed waarmee in dat domein telkenmale de ontworpen wijzigingen worden opgesteld en moeten worden beoordeeld door het Parlement, werken nieuwe vergissingen of onjuiste beleidsinschattingen in de hand die korte tijd nadien nopen tot nieuwe reparatiewetgeving. Bovendien brengt deze werkwijze de rechtszekerheid in het gedrang in een domein waarin het legaliteitsbeginsel in belastingszaken geldt en de belastingplichtige tijdig dient te weten welke juridische fiscale gevolgen zullen worden verbonden aan zijn activiteiten. Door de weinig transparante wijze waarop de wijzigingen in de ontworpen bepalingen worden voorgesteld, wordt die rechtsonzekerheid alleen maar verhoogd”, luidt het.

Betere motivering

Over een aantal maatregelen stipt de Raad van State aan dat ze onvoldoende verantwoord zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de maatregelen rond de kinderbijslag of de minimumbelasting voor grote ondernemingen die geen belastingen betalen maar wel dividenden uitkeren (de fairness tax). Daarbij worden de auteurs van de amendementen gevraagd beter aan te geven waarom kmo’s niet onder de maatregel vallen. Ook voor andere fiscale maatregelen, met een retroactief effect, dringt de Raad van State aan op een betere motivering omwille van de rechtszekerheid.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees