Welles-nietesspel over weldra beschermd erfgoed

Afbraak oorlogsbunker veroorzaakt commotie

Afbraak oorlogsbunker veroorzaakt commotie

Gerard Bauwens, Katty Van De Voorde, Chris Coene, Freddy Van Herzeele en Patrick Mommens zijn verontwaardigd over de afbraak van de bunker. Foto: ivh

Kluizen -

Tussen de Noordlaan en Vaartstraat-West werd vorige maand een bunker uit de Eerste Wereldoorlog gesloopt. Eigenaar Daniël Van De Velde zegt dat daar geen vergunning voor nodig was. ‘Klopt niet’, reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick Huyghe (N-VA), ‘de laatste historische getuigen van 1914-18 zijn weldra beschermd.’

Raadslid Johan Van hove (SP.A) bond de kat de bel aan door het schepencollege te interpelleren over het slopen van die bunker. ‘Dat is een brok historisch erfgoed. Die kazemat behoorde tot de Hollandstellung. De restanten van die bunkerlinie staan op de lijst van te beschermen erfgoed. Wegens de nakende herdenking van 100 jaar 1914-’18 is de afbraak van de bunker nog meer schrijnend’, betoogt Van hove. Zijn fractiegenote Katty Van De Voorde en OCMW-raadslid Chris Coene (SP.A) delen die mening.

Historische waarde

‘Wegens de historische waarde van de bunkers is de Administratie Onroerend Erfgoed inderdaad van plan op Evergems grondgebied enkele bunkers te beschermen’, bevestigt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). ‘Het schepencollege gaf de politie van de zone Assenede-Evergem de opdracht de klacht van raadslid Van hove te onderzoeken. Als blijkt dat voor de afbraak van de bunker een stedenbouwkundige vergunning nodig was, zal de politie proces-verbaal opstellen’, reageert De Maertelaere voorzichtig. ‘Onze stedenbouwkundige dienst stelt dat voor de afbraak van de bunker en het rooien van bomen ernaast een vergunning nodig was’, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Patrick Huyghe (N-VA).

‘Ik ging niet onbezonnen te werk en deed ook niets verkeerd’, stelt Kluizenaar Van De Velde. ‘Die bunker stond in de weg op een perceel bouwgrond. Geen kat wist hem staan. Nu maakt men er heisa van. Stedenbouwkundig ambtenaar Jan Grawet verzekerde me dat ik de bunker zonder vergunning mocht afbreken. Volgens hem moest ik geen aanvraag indienen, omdat de bunker in een bouwzone stond, hij niet beschermd is en ik de eigenaar ben van dat perceel. Het ministerie van Defensie besliste in de jaren 90 dat de eigenaar van een perceel automatisch ook eigenaar is van een bunker op die grond. Er zijn in Ertvelde trouwens nog meer bunkers gesloopt’, zegt Van De Velde.

‘Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur voor de sloping van de bunker geen advies vroeg aan de Cultuurraad’, fulmineren voorzitter Freddy Van Herzele en penningmeester Patrick Mommens van dat adviesorgaan. Ook de Ertveldse heemkundige Gerard Bauwens, die meewerkt aan de herdenking van WO I en historische wandelingen langs onder meer bunkers leidt, is verontwaardigd. ‘Het kabinet van Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zette alle bunkers van Ertvelde en Kluizen op een lijst van te beschermen erfgoed. Door de bevolking op de hoogte te brengen, moeten we nu voorkomen dat nog meer eigenaars vlug de bunkers slopen vóór ze beschermd zijn’, beklemtoont de Evergemse schepen van Cultuur Martine Willems (CD&V).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio