217,5 miljoen euro wordt vooral geïnvesteerd in toerisme en duurzaamheid

SALK: nu 3.000 banen, op termijn 10.000 jobs

SALK: nu 3.000 banen, op termijn 10.000 jobs

Professor Herman Daems overlegt met Vlaams minister-president Kris Peeters (midden) bij de voorstelling van het actieplan. Gouverneur Herman Reynders (rechts) en de Limburgse ministers Jo Vandeurzen en Ingrid Lieten (links) zitten mee aan tafel. Foto: rgg

Brussel/Genk -

De Vlaamse regering heeft gisteren het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) voorgesteld. Er wordt sterk ingezet op toerisme en economische projecten als het Thor-park in Genk. Limburg kan rekenen op 217,5 miljoen euro voor 3.000 jobs op korte en 10.000 banen op lange termijn.

Politici, vakbonden, werkgevers en lokale overheden reageren bijna allemaal positief op het SALK-plan dat door de Vlaamse regering werd voorgesteld. In het plan worden een reeks maatregelen naar voren geschoven om op korte en lange termijn extra jobs te creëren. Dit moet Limburg erbovenop helpen wanneer eind 2014 zo’n 10.000 mensen hun job verliezen bij de sluiting van Ford Genk. De Vlaamse regering had samen met Taskforce Limburg, een groep van experten, een heel kluif aan het selecteren van de juiste projecten uit alle ingediende fiches.

Ford-terreinen

Een aantal investeringsprojecten die al in de steigers staan, worden versneld om zo op korte termijn jobs te creëren. De overheid zet sterk in op toerisme en de vrijetijdseconomie. Maar ook op economisch vlak zullen op korte termijn acties plaatsvinden. Zo wil de Vlaamse regering samen met de stad Genk de Ford-terreinen saneren en een herbestemming geven. Energyville krijgt tien miljoen euro Europese middelen om een onderzoekscentrum voor duurzame energie uit te bouwen. Het afvalverwerkingsproject Closing The Circle van de Groep Machiels wordt versneld gebouwd. Be-Mine krijgt 2,5 miljoen euro en er zal snel een sloopvergunning afgeleverd worden voor een gedeelte van de gebouwen. En Ikea krijgt een vergunning om te bouwen in Hasselt. Er wordt ook heel wat aandacht geschonken aan opleidingen en jeugdwerkloosheid. ‘We creëren niet enkel jobs op korte termijn. We zorgen ook voor duurzame jobs op middellange termijn door in te zetten op toekomstgerichte sectoren zoals de zorg en de bouw’, zegt minister Ingrid Lieten (SP.A). ‘We willen de Limburgse gezinnen versterken.’

Limburg is over het algemeen tevreden met het SALK-plan. ‘We willen hier vooral sterker uitkomen’, zegt gouverneur Herman Reynders. ‘Onze ambitie moet zijn om nooit meer hulp te moeten vragen, om sterk genoeg te zijn zodat we economische tegenslagen zelf te boven komen.’

Tewerkstelling

De Limburgse deputatie hoopt vooral maximaal betrokken te worden bij de uitwerking van het plan. ‘De vijftig miljoen euro die wij voorzien vanuit de provincie zullen via de diverse bevoegde gedeputeerden aansluiten bij de uitgestippelde acties. Het SALK-plan zal deel uitmaken van de beleidsnota’s en de meerjarenplanning die in september uitgewerkt worden. We verwachten dat de Vlaamse regering ook duidelijk onderscheid maakt tussen reguliere middelen, extra middelen, SALK-geld en co-financiering voor Europese projecten’, melden de Limburgse gedeputeerden gezamenlijk. ‘Op korte termijn moet er extra aandacht zijn voor tewerkstelling en investeringen om de Limburgse economie maximaal te stimuleren. Op lange termijn moet duurzaamheid vooropstaan.’

De investering van 217,5 miljoen euro komt van de regering, provincie, stad Genk en Europa.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio