Eindelijk akkoord over ontwerptracé verlengde N60 + extra beelden

© sn

© sn

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Het doortrekken van de N60 komt een stapje dichterbij. De betrokken gemeentebesturen lijken het stilaan eens te zijn over het te volgen tracé. De werken zouden in 2016 kunnen beginnen.

sdr

Er groeit stilaan consensus over het tracé dat de N60 moet doortrekken op het grondgebied van Maarkedal, Kluisbergen en Ronse.

De aanleg van het traject is een technisch puzzelwerk door het grote hoogteverschil dat overbrugd moet worden, in combinatie met een gevarieerd terrein van hellingen, natuurgebied, landbouw, woningen en cultureel erfgoed.

Toch lijkt de knoop stilaan doorgehakt. Er ligt nog één tracé op tafel, waarvan de grote lijnen bij de betrokken instanties en gemeentebesturen op voorzichtige goedkeuring kunnen rekenen. De uiteindelijke beslissing lig in handen van de Vlaamse overheid.

Huizen sneuvelen

‘Vanaf de wegversmalling, in de richting van Ronse, zal het tracé nu net naast en parallel met de huidige N60 lopen’, zegt Wouter Stockman (CD&V-Groen), schepen van Mobiliteit in Ronse.

‘Daardoor zal een minimum aan huizen sneuvelen en wordt er zo weinig mogelijk vrije ruimte en landbouw- of natuurgebied ingepalmd.’

Wat verder duikt de verlengde N60 onder de Zandstraat door, richting Schavaert, een gebied dat nu meer gespaard wordt.

Vervolgens loopt het ontwerptracé over de Fiertelmeers om zich met een combinatie van bruggen en bermen en gelijk met de begane grond een weg naar de Kapellestraat te banen.

Daar gaat de weg opnieuw ondergronds, om aan de Zonnestraat een eerste echt knooppunt te krijgen.

Er komt ook een beperkt knooppunt aan de Kruisstraat, vanaf waar het verkeer alleen richting Oudenaarde zal kunnen rijden. Het grote knooppunt komt aan het nieuwe industrieterrein Pont-West.

‘Positief is dat de impact van dit tracé op de natuur beperkter is’, zegt Mobiliteitsschepen Wouter Stockman nog.

Aaneengesloten bosgebied

‘De habitatrichtlijn wordt gerespecteerd en in ruil voor de verloren natuur, komt er een aaneengesloten bosgebied tussen het Hotondbos in Ronse en nieuw bosgebied in Maarkedal en Kluisbergen. Om de invloed op het uitzicht te beperken, zullen we daar groenschermen plaatsen.’

Wie het zelf van naaldje tot draadje wil uitpluizen: Voorontwerp GRUP

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio