Wijkkantoren gaan ’s nachts dicht, 150 extra agenten op straat

Politie trekt weg uit beroemde toren Oudaan

Politie trekt weg uit  beroemde toren Oudaan

De politietoren is een bekend stadszicht. Velen kennen De Oudaan wellicht van de VTM-serie Zone Stad. Foto: wkb

Antwerpen -

Het schepencollege heeft het licht op groen gezet voor een grote hervormingsoperatie van de Antwerpse politie. De politie verlaat de Oudaan en trekt in een nieuw, nog te bouwen mastergebouw. De wijkkantoren gaan ’s nachts dicht, in de plaats komen er ‘mobile offices’. Door de hervormingsoperatie kunnen er 150 agenten extra op straat worden ingezet.

Meer doen met dezelfde middelen. Het is de mantra van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Samen met korpschef Serge Muyters heeft hij een ingrijpende hervormingsoperatie bij de Antwerpse politie, die ruim 2.600 personeelsleden telt, in gang gezet.

VESPA, het vastgoedbedrijf van de stad, heeft de opdracht gekregen om een locatie te zoeken voor een nieuw te bouwen hoofdkwartier. ‘We verlaten de Oudaan omdat het gebouw niet meer geschikt is als centraal gebouw voor de politie’, zegt burgemeester De Wever. ‘Het nieuwe mastergebouw moet plaats kunnen bieden aan tweeduizend personeelsleden en vijfhonderd politievoertuigen. In het nieuwe gebouw zullen een groot aantal diensten centraliseren. Dankzij die efficiëntieoefening kunnen we ongeveer 150 politiemensen extra inzetten op straat. Die extra mensen hebben we in Antwerpen ook hard nodig.’

Mobiele kantoren

Het oprichten van een nieuw hoofdkwartier is een werk van enkele jaren. In 2015 verhuist daarom een deel van de Oudaan naar de kazerne aan de Noorderlaan. De wijkkantoren zullen op termijn worden gesloten gedurende de nacht.

‘Het openhouden van die wijkkantoren is erg duur, terwijl er nauwelijks mensen gebruik van maken. Slechts 2 procent van de bezoekers komt ’s nachts naar het politiekantoor’, zegt korpschef Muyters. ‘We gaan onze voertuigen uitrusten als mobile offices. De burger hoeft niet naar de politie te komen, de politie komt naar de burger toe. De politie blijft meer dan ooit aanwezig in de wijken en districten.’

Muyters gaat niet alleen zijn drugsrecherche sterk uitbreiden, maar ook de interventiedienst, het arrestatieteam en de mobiele eenheden krijgen extra volk. ‘Zo kunnen we snel en efficiënt inspelen op criminaliteitsfenomenen.’

De Antwerpse politie krijgt ook een eigen Sporenteam, waarvan de leden zullen samenwerken met het laboteam van de federale politie.

Wat er op termijn met de iconische politietoren aan de Oudaan gebeurt, is nog niet beslist. ‘Als het gebouw verlaten is, zullen we met privépartners bekijken wat daar ontwikkeld kan worden’, aldus Bart De Wever.

Corrigeer

MEER NIEUWS