‘Tax Liberation Day’ valt dit jaar pas op 8 augustus

Belg betaalt meeste belasting op loon

Belg betaalt meeste belasting op loon
Op donderdag 8 augustus ‘viert’ België als laatste lidstaat van de Europese Unie zijn ‘Tax Liberation Day’, de fiscale bevrijdingsdag. Belgische werknemers worden nog steeds het zwaarst belast in Europa én de belastingen nemen nog toe, meldt auditbedrijf Ernst & Young.

De ‘Tax Liberation Day’ is de kalenderdag waarop een werknemer in theorie stopt met werken om belastingen aan de staat te betalen en zijn/haar inkomen mag houden.Ze geven meteen ook aan hoeveel het echt kost om mensen in dienst te hebben in elke lidstaat.

Drie dagen later

Dit jaar valt de ‘Tax Liberation Day’ in ons land drie dagen later dan in 2012. Dat blijkt uit een studie van New Direction en Institut économique Molinari, die op basis van gegevens van Ernst & Young de kalender opstellen.

‘Wat nettoloon betreft nemen de Belgische werknemers – wereldwijd bekend als een van de meest talentvolle en productiefste - in de EU de tiende plaats in, maar door de belastingen zijn ze in Europa de duurste arbeidskrachten’, luidt het in de studie.

‘Kampioen van de loonbelasting’

Ons land behoudt de koppositie van het land dat arbeid het zwaarst belast in de Europese Unie. ‘België is en blijft de kampioen van de belastingdruk’, luidt het bij Molinari. Een werkgever besteedt in België voor een typische werknemer 2,52 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft. Het ‘reële belastingtarief’ van een Belgische werknemer bedraagt nu 60,25 procent, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 45,06 procent.

‘Maatregelen zijn nodig’

‘Beleidsmakers moeten beseffen dat constructieve maatregelen noodzakelijk zijn om de attractiviteit van België op korte termijn te verbeteren’, zegt Herwig Joosten van Ernst & Young België. ‘Meer bepaald zouden een grondige hervorming van de arbeidsmarkt, een verschuiving van de belasting op arbeid de vooruitzichten voor de export in België kunnen verbeteren.’

Joosten vindt besparen een betere optie dan meer belasten. ‘Dat zou de attractiviteit van België als investeringsbestemming verhogen en in België gevestigde of te vestigen bedrijven de kans bieden om hun sterke punten op het vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling beter uit te spelen.’

Cyprus

Als je de kalender bekijkt, zie je dat in Cyprus het loon op arbeid het minst belast wordt. Daar valt de ‘Tax Liberation Day’ al op 14 maart. Ook Ierland (24 april), Malta (29 april) en het Verenigd Koninkrijk (13 mei) scoren nog betrekkelijk goed. Frankrijk (26 juli) en Oostenrijk (23 juli) doen het net als België veel minder. In economische grootmacht Duitsland valt de fiscale bevrijdingsdag op 13 juli. Bij onze noorderburen is dat op 27 juni.

Verschil met 'Tax Freedom Day'

Je mag de ‘Tax Liberation Day’ niet verwarren met de ‘Tax Freedom Day’. Daarbij gaat het om een algemeen concept, waarbij de totale belastinginkomsten van een land worden afgewogen tegenover het bruto binnenlands product. De ‘Tax Freedom Day’ van consultant PwC zegt dus niets over de individuele belastingdruk, noch over de uitgaven van de overheid.

Dit jaar viel de ‘Tax Freedom Day’ in ons land op 14 juni, net als vorig jaar.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees