Welke Gentse politici oefenden meeste mandaten uit?

© dodi

De huidige Gentse schepenen en gemeenteraadsleden bezetten vorig jaar samen 317 mandaten in allerlei vzw’s, intercommunales en bedrijven Dat blijkt uit de woensdag in het Staatsblad gepubliceerde mandatenlijst. Drie socialistische schepen voeren in Gent de lijst aan van het aantal betaalde mandaten.

Bert Staes

De 25 Gentse schepenen en gemeenteraadsleden die verplicht een lijst van hun mandaten in 2012 moesten indienen, bekleedden vorig jaar samen 317 verschillende mandaten. Voor iets minder dan de helft daarvan, 154 mandaten, werden ze betaald. Dat blijkt uit de lijst die het Rekenhof deze week bekendmaakte in het Staatsblad om belangenvermenging tegen te gaan.

Het totaal aantal mandaten ligt een stuk lager dan vorig jaar, toen de Gentse gemeenteraad tesamen meer dan vierhonderd mandaten uitoefende. Door de start van een nieuwe legislatuur zijn er heel wat nieuwe gemeenteraadsleden bijgekomen in Gent. De meesten moeten geen mandatenlijst indienen.

Bovendien zijn door de start van een nieuwe legislatuur honderden mandaten opnieuw verdeeld. De lijst geeft dus niet de huidige situatie weer in Gent, maar wel die van vorig jaar.

Omdat het Rekenhof de bedragen die politici verdienen met hun mandaten niet bekendmaakt, geeft het louter optellen van de mandaten niet aan wie er aardig bijverdient in Gent.

Voor het merendeel van de mandaten in intercommunales zoals Imewo of Ivago krijgen politici zitpenningen van een goeie honderd euro per vergadering om aanwezig te zijn tijdens een handvol data per jaar. Andere, zware, mandaten zijn goed voor een extra jaarinkomen.

Opvallend is wel dat de Gentse politici met het hoogste aantal betaalde mandaten vorig jaar drie sp.a'ers zijn: schepenen Martine De Regge, Rudy Coddens en Tom Balthazar. De nieuwe groene schepenen Tine Heyse en Elke Decruynaere moesten voor 2012 nog geen lijst indienen. Volgend jaar moeten ze dat wel.

De volledige mandatenlijst van de 25 Gentse schepenen en gemeenteraadsleden die verplicht een lijst moesten indienen is eenvoudig op te vragen via www.cumuleo.be.

Video

Meest gelezen uit de buurt