OVERZICHT. Welke middelbare studie geeft de beste slaagkans voor later?

OVERZICHT. Welke middelbare studie geeft de beste slaagkans voor later?

Foto: Dries Luyten

Welke richting kiest een puber van 15 best, als hij later ingenieur wil worden? Een eenduidig antwoord bestaat niet, maar ouders en tieners breken er wel hun hoofd over. Cijfertjes zijn dan een handig houvast.

Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste secundaire richtingen en hun slaagkansen in het hoger onderwijs.

‘Sommige richtingen maken niet waar wat we ervan verwachten’, zegt Chris Smits, secretaris-generaal van het Katholiek Secundair Onderwijs. De organisatie baseert zich op cijfers van drie schooljaren (2007-2008, 2008-2009 en 2009-2010), die ze gebruikte als basis voor haar hervormingsplan.

‘Studenten uit de Economie-Moderne Talen bijvoorbeeld halen in hun eerste jaar aan de universiteit gemiddeld 44,3 procent van de studiepunten’, zegt Smits. ‘Ook is er een beperkte doorstroom naar taalkundige bacheloropleidingen. Dat is schrijnend.’

Het probleem stelt zich lang niet voor alle richtingen. Zo zijn er heel wat technische opleidingen, zoals elektromechanica, die duidelijk toewerken naar bepaalde bacheloropleidingen en daar goede resultaten boeken. ‘Maar toch merken we dat ASO en TSO elkaar overlappen, en zijn er in zowel ASO als TSO richtingen die géén goede slaagkansen voorleggen in het hoger én geen rechtstreekse toegang bieden tot de arbeidsmarkt. Dat is dus, cru gesteld, ongekwalificeerde uitstroom. Daar moeten we iets aan doen.’

Bekijk de slaagkansen per studierichting

Op onderstaande fiches staan de belangrijkste secundaire richtingen die mikken op een doorstroom naar het hoger onderwijs. Beroepsrichtingen geven we niet weer, omdat zij doorstroom bieden naar een zeer beperkt vakgebied.

Onder ‘slaagkansen’ verstaan we het percentage studiepunten dat studenten gemiddeld behalen in hun eerste jaar hoger onderwijs. Daaronder staan per studierichting de populairste keuzes met hun slaagkansen.

Selecteer een studierichting

Bron: Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees