Dissidente N-VA’ers uit partij gezet

Stad onbestuurbaar

Stad onbestuurbaar

Het huidige college. Als de bemiddelingspoging van de gouverneur niet lukt, moet er een nieuw college worden verkozen. Foto: wlt

Turnhout -

20 van de 34 gemeenteraadsleden, onder wie zes leden van meerderheidspartij N-VA, stemden maandagavond voor de onbestuurbaarheid van de stad. Als de bemiddelingspoging van de gouverneur niet lukt, moet er een nieuwe college worden gekozen.

Na de gemeenteraad van 23 augustus bleek dat een meerderheid van de raad het vertrouwen behield in het voltallige schepencollege van Turnhout. Dat was het resultaat van een berekende stemming, waarbij twee CD&V’ers en vijf N-VA’ers zich onthielden van de stemming. Net door deze onthoudingen van leden van de meerderheidspartijen, plaatsten T.IM., Groen en Vlaams Belang de onbestuurbaarheid van de stad nogmaals op de agenda van de gemeenteraad.

De bijeenkomst kon gisteravond opnieuw op massaal veel belangstelling rekenen. Wat daarna volgde, is ongezien. Zes leden van meerderheidspartij N-VA stemden mee met de oppositie en zorgden er zo voor dat de meerderheid viel. 20 van de 34 raadsleden vinden de stad op dit moment onbestuurbaar. Hiervan moet melding worden gemaakt aan de Vlaamse regering, die gouverneur Cathy Berx moet aanstellen om een bemiddelingsopdracht te starten. ‘Slaagt zij in deze bemiddeling, dan kan het college blijven verder werken. Lukt dit echter niet, dan zal de gemeenteraad overgaan tot het ontslag van het huidig schepencollege en dan moet er een nieuw college samengesteld worden’, zegt Luc Hermans (CD&V), voorzitter van de gemeenteraad.

Coalitiepartners CD&V en SP.A reageren verbouwereerd. ‘We zullen ons beraden over hoe het nu verder moet. We zullen constructief meewerken aan de procedure’, aldus Sis Stijnen (CD&V).

‘Dit is een primeur voor Vlaanderen’, vervolgt Peter Segers (SP.A). ‘Niemand weet echt wat er nu moet gebeuren, want deze procedure is nog nooit uitgevoerd (de procedure is mogelijk dankzij een nieuw artikel dat begin 2013 is toegevoegd aan het gemeentedecreet, red.).’

Burgemeester Erwin Brentjens (N-VA) blijft positief. ‘Ik ben altijd een optimist geweest. Ik betreur ten zeerste dat het zover is moeten komen, maar er is wel een positief punt: er is nu eindelijk duidelijkheid. De manier zoals we bezig waren werkte niet, ook al werkte het wel in het college.’

N-VA nationaal reageert furieus en zet de dissidente N-VA’ers uit de partij. ‘Het afdelingsbestuur van de N-VA heeft zich duidelijk (tot tweemaal toe) achter de bestuursploeg en het akkoord geschaard’, aldus arrondissementeel voorzitter Kris Van Dijck. ‘Helaas meent een aantal verkozenen het opportuun om een eigen koers te varen, los van de partij. Mensen die uit louter opportunisme handelen, kunnen niet tot onze partij blijven behoren. Het arrondissementeel bestuur leidt dan ook de procedure in om al diegenen die het stadsbestuur niet gesteund hebben conform de afspraken binnen de partij te schorsen en het lidmaatschap te ontnemen.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio